Medzinárodní experti posúdili prípravu a priebeh prezidentských volieb v SR

1.4.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR SR Lukáš Parízek prijal dnes (1. apríla 2019) vedúceho volebnej hodnotiacej misie Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) Alexandra Keltchewskeho a jeho zástupkyňu Dariu Bogumilu Paprocku, pri príležitosti ukončenia pôsobenia misie na Slovensku. 
 
Šesťčlenná volebná hodnotiaca misia, ktorá pricestovala na Slovensko 6. marca 2019, posudzovala prípravu a priebeh prezidentských volieb v SR z pohľadu dodržiavania medzinárodných záväzkov a pravidiel právneho štátu. Pozornosť venovali implementácii volebnej legislatívy a vyváženosti a nezávislosti mediálneho prostredia. Misia vypracuje a do dvoch mesiacov od volieb zverejní hodnotiacu správu, súčasťou ktorej budú prípadné odporúčania ODIHR na odstránenie eventuálnych identifikovaných nedostatkov. 
 
Ubezpečujem Vás, že Slovenská republika bude naďalej aktívne spolupracovať s Úradom OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva na implementácii odporúčaní zameraných na skvalitnenie volebného procesum,“ uviedol L. Parízek. Štátny tajomník na záver pripomenul pozvanie Slovenskej republiky pre ODIHR pozorovať májové voľby do Európskeho parlamentu. Pozývanie expertov ODIHR na pozorovanie prípravy a priebehu volieb je súčasťou záväzkov účastníckych štátov OBSE.