Štátny tajomník F. Ružička na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu

8.4.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Slovensko a Európska únia

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky František Ružička zastupoval Slovenskú republiku dnes (8. apríla 2019) na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci (FAC) v Luxemburgu.
 

Ministri diskutovali o Afganistane, kde sa zamerali najmä na prebiehajúci mierový proces. Štátny tajomník F. Ružička uviedol, že „rokovanie EÚ o mierovom procese vysiela silný politický signál afganskej vláde, ako aj medzinárodným partnerom (OSN, NATO, USA, CN, RU a pod.), o našom záujme podieľať sa na stabilizácii krajiny a výsledkoch za ostatných 18 rokov, najmä v oblastiach ľudských práv, právneho štátu a demokracie.“
 

Druhou témou bolo Východné partnerstvo, ktoré si pripomína desať rokov svojej existencie. Ministri sa zhodli, že je čas nie len na oslavu výročia, ale aj na bilancovanie toho, čo sa podarilo dosiahnuť. „Zároveň je  mimoriadne dôležité predstaviť aj vyhliadky tejto politiky na najbližšie obdobie. V máji t. r. sa uskutoční spoločné ministerské zasadnutie s krajinami Východného partnerstva v Bruseli. Bude veľmi dôležité, aby sme sa zhodli na spoločnom vyhlásení, ktoré určí pokračovanie tejto politiky,” uviedol štátny tajomník F. Ružička.
 

Rokovanie ukončil pracovný obed k situácii vo Venezuele. Bola to príležitosť venovať sa aktuálnemu turbulentnému vnútropolitickému vývoju v krajine po druhom zasadnutí Medzinárodnej kontaktnej skupiny, ktoré sa uskutočnilo 28. marca v ekvádorskom Quite. Súčasná politická a humanitárna kríza vo Venezuele môže mať len politické, mierové a demokratické riešenie.
 

Rada pre zahraničné veci prijala závery o mierovom procese v Afganistane, ako i o Správe Európskeho dvora audítorov k podpore budovania kapacít v oblasti vnútornej bezpečnosti v Mali a Nigeri.