Stretnutie na vysokej úrovni k reforme príspevkových škál účastníckych štátov OBSE pod taktovkou slovenského predsedníctva v OBSE

5.4.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Predsedníctvo Slovenska v OBSE

Riešenie otázok súvisiacich so správou a riadením Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) je mimoriadne dôležité, aby sa umožnilo účastníckym štátom prioritne sa zamerať na naliehavé otázky bezpečnosti v regióne.


Na dnešnom (5. apríl 2019) stretnutí na vysokej úrovni o reforme príspevkových škál OBSE v Bratislave účastnícke štáty diskutovali o potrebe a spoločnej vôli nájsť dlhodobé a udržateľné riešenie v naliehavej otázke finančných príspevkov do rozpočtu OBSE.


Účastnícke štáty potvrdili spoločnú zodpovednosť za OBSE svojou aktívnou účasťou na diskusiách o zabezpečení stabilnej finančnej pozície pre organizáciu. Taktiež potvrdili odhodlanie prioritne sa venovať nevyriešeným otázkam.


„Verím, že účastnícke štáty budú ďalej konštruktívne spolupracovať na konsenzuálnom riešení súčasnej krízy financovania OBSE, ktorá negatívne ovplyvňuje aktivity organizácie. Mám tiež pocit, že všetky zúčastnené štáty sa dnes zhodli na naliehavej potrebe riešiť túto otázku,“ uzavrel štátny tajomník a osobitný predstaviteľ pre slovenské predsedníctvo v OBSE Lukáš Parízek.