Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky

Schválenie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR na rok 2017 v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

 

Na základe odporúčania dotačnej komisie pre posudzovanie žiadostí o dotáciu poskytovaných podľa § 2 písm. a) zákona č. 545/2010 Z. z. schválil dňa 19. 4. 2017 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pridelenie dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2017.

Záujemcovia predložili spolu 86 žiadostí o dotáciu v celkovej hodnote 739 927,32 Eur, z toho bolo schválených s úpravou pridelenej dotácie 33 žiadostí. Na schválené projekty boli prerozdelené finančné prostriedky v celkovej výške 118 820,- Eur.

Dátum poslednej aktualizácie: 2017-04-28 11:48:52.324 Dátum vytvorenia: Tue Jan 21 00:00:00 CET 2014

Často kladené otázky súvisiace s dotáciami v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR

Dotácie v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v roku 2011