Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky

Schválenie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR na rok 2018 v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Na základe odporúčania dotačnej komisie pre posudzovanie žiadostí o dotáciu poskytovaných podľa § 2 písm. a) zákona č. 545/2010 Z. z. schválil dňa 28. 2. 2018 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pridelenie dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2018.


Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu bola zverejnená v termíne od 27. 11. 2017 do 27. 1. 2018. Záujemcovia predložili spolu 56 žiadostí o dotáciu v celkovej hodnote 396 301,88 Eur, z toho bolo schválených s úpravou pridelenej dotácie 24 žiadostí. Na schválené projekty boli prerozdelené finančné prostriedky v celkovej výške 118 820,- Eur.

Dátum poslednej aktualizácie: Sat May 05 05:54:33 CEST 2018 Dátum vytvorenia: Mon Nov 27 12:42:53 CET 2017

Často kladené otázky súvisiace s dotáciami v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR

Dotácie v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v roku 2011