Ivan Korčok

     

Životopis

Profesionálna kariéra

 • Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

  2020 – 2022

 • Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v USA, Washington D.C.

  2018 – 2020

 • “Ministre délégué” – poverený vládou SR zastupovať SR pri vykonávaní predsedníctva v Rade EÚ vo vzťahu k inštitúciám Európskej únie

  2016

 • Splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ

  2015 – 2016

 • Štátny tajomník, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

  2015 – 2018

 • Veľvyslanec, Stály predstaviteľ SR pri EÚ, Brusel

  2009 – 2015

 • Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Nemecku, Berlín

  2005 – 2009

 • Člen Konventu o budúcnosti EÚ

  2003 – 2004

 • Vedúci delegácie SR pre prístupové rokovania do NATO

  2002 – 2003

 • Štátny tajomník, Ministerstvo zahraničných vecí SR

  2002 – 2005

 • Generálny riaditeľ, Sekcia medzinárodných organizácií a bezpečnostnej politiky, Ministerstvo zahraničných vecí SR

  2001 – 2002

 • Misia SR pri NATO, Brusel, zástupca vedúceho misie

  1999 – 2001

 • Veľvyslanectvo SR vo Švajčiarsku, Bern, 1. tajomník, Chargé d´Affaires a.i.,

  1998 – 1999

 • Poverený riadením Odboru analýz a plánovania, Ministerstvo zahraničných vecí SR

  1997 – 1998

 • Hovorca Ministerstva zahraničných vecí SR

  1996 – 1997

 • Veľvyslanectvo SR v Nemecku, Bonn, 2. veľvyslanecký tajomník

  1993 – 1996

 • Nástup na Ministerstvo medzinárodných vzťahov SR, Politická sekcia, referát NSR

  1992

Zobraziť viac

Vzdelanie

Ústav medzinárodných vzťahov, Univerzita Komenského, Bratislava – Postgraduálne štúdium medzinárodných vzťahov, Bratislava;
Vysoká škola ekonomická – Obchodná fakulta, Bratislava;
Gymnázium Bilíkova, Bratislava,
ZDŠ Banská Bystrica