1. Domov
  2. Ministerstvo
  3. Kariéra v diplomacii

Kariéra v diplomacii


Všeobecné informácie
Postup pri obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest v ústredí
Práca v inštitúciách EÚ
Aktuálne pracovné ponuky v inštitúciách a agentúrach Európskej únie
Diplomatické hodnosti
Prehľad diplomatických hodností, ktoré vyjadrujú kariérne a protokolárne postavenie zamestnanca na diplomatickom mieste 
Krátkodobé študentské stáže
Program krátkodobých študentských stáží ako možnosť pre študentov oboznámiť sa s činnosťou ministerstva, ako aj zastupiteľských úradov  v zahraničí.
Letná škola diplomacie
Projekt ministerstva, ktorého cieľom je podnietenie záujmu mladej generácie o dianie v zahraničnej politike, ako aj formovanie budúcich lídrov a líderiek verejného a politického života na Slovensku.
Štipendium Martina Filka
Cieľom Štipendia Martina Filka je získať absolventov popredných zahraničných vysokých škôl pre prácu v štátnej správe v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík.

Aktuálne pracovné ponuky

Pozícia Miesto Inštitúcia/Organizácia Termín
1.6.2023> Stáž na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Paríži Paríž Veľvyslanectvo bez termínu
29.5.2023> Frontex - pozície v oblasti riadenia ľudských zdrojov Varšava Agentúry a inštitúcie EÚ 22.6.2023
25.5.2023> Vedúci zastúpenia EÚ v Záhrebe (Chorvátsko) Záhreb Agentúry a inštitúcie EÚ 8.6.2023
23.5.2023> Študentská stáž na Slovenskom inštitúte v Paríži Paríž Slovenský inštitút bez termínu
19.5.2023> Programový úradník a vedúci úseku pre oblasť práva a riadenia (Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC) Luxemburg Agentúry a inštitúcie EÚ 11.6.2023
19.5.2023> Vedúci/a oddelenia Vyšetrovania a analýzy na Generálnom riaditeľstve pre ľudské zdroje a bezpečnosť DG HR Brusel Agentúry a inštitúcie EÚ 13.6.2023
19.5.2023> Riaditeľ/ka pre štatistiku verejných financií na generálnom riaditeľstve Eurostat Luxemburg Agentúry a inštitúcie EÚ 13.6.2023
18.5.2023> Voľné pozície vyslaných národných expertov v Európskej komisii Brusel Agentúry a inštitúcie EÚ 25.7.2023
2.3.2023> Stáž na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Mexiku Mexiko Veľvyslanectvo bez termínu
23.9.2022> Stáž na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Dubline Dublin Veľvyslanectvo bez termínu
8.9.2022> Študentské stáže na Stálej misii SR pri OECD v Paríži Paríž Veľvyslanectvo bez termínu