1. Domov
 2. Ministerstvo
 3. Kariéra v diplomacii
 4. Krátkodobé študentské stáže

Krátkodobé študentské stáže


Obsah na tejto stránke

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky organizuje program krátkodobých študentských stáží ako možnosť pre študentov oboznámiť sa s činnosťou ministerstva - ústredia (v Bratislave) a zároveň zastupiteľských úradov (v jednotlivých krajinách v zahraničí).

   

  Vysoké školy

  Študent spravidla magisterského štúdia a inžinierskeho štúdia môže žiadať o absolvovanie stáže prostredníctvom svojej vysokej školy, s ktorou má ministerstvo uzavretú dohodu o vzájomnej spolupráci a vykonávacie protokoly:

  • Právnická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

  • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

  • Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita v Bratislave

  • Právnická fakulta Trnavská univerzita v Trnave

  • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

  • Filozofická fakulta univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

  • Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave 

  • Filozofická fakulta Prešovská univerzita v Prešove

  • Katedra politológie Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

  • Fakulta sociálnych vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

  • Paneurópska vysoká škola Fakulta práva v Bratislave

  • Právnická fakulta, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

  • University College Prague - Vysoká škola medzinárodných vztahu a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. organizačná zložka Tower 115-Pribinova 25811 09 Bratislava

  • Fakulta manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave 

   

  Podmienky stáže

  • ukončený I. stupeň VŠ vzdelania
  • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2
  • používanie MS Office na užívateľskej úrovni
  • stážou nevzniká pracovno-právny vzťah a nevzniká pri nej nárok na mzdu
  • stážou nevzniká nárok na sociálne a zdravotné poistenie
  • náklady spojené so stážou (doprava, pobyt, strava a pod.) si stážista hradí sám
  • o stáž v zahraničí žiada študent mailom priamo veľvyslanectvo Slovenskej republiky (pripája k nej aj požadované dokumenty)
  • požadované dokumenty k stáži na ministerstve zasiela študent VŠ na adresu: staze@mzv.sk

   

  Zoznam dokladov k žiadosti o stáž

  • životopis,
  • vyplnený osobný dotazník,
  • motivačný list,
  • potvrdenie o štúdiu na vysokej škole,
  • potvrdenie o ovládaní cudzieho jazyka.

  Požadované doklady sa zasielajú len v elektronickej forme.

   

  Kontakt

  Informácie k stážam je možné získať na mailovej adrese staze@mzv.sk a mailových adresách zastupiteľských úradov Slovenskej republiky.

   

  Tlačivo

  Osobný dotazník
  Word 15.3 kB, 9.9.2022, 24666 stiahnutí
  Stiahnuť

  Aktuálne ponuky stáží

  Pozícia Miesto Inštitúcia/Organizácia Termín
  28.2.2024> Stáž na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Brazílii Brazília bez termínu
  27.11.2023> Stáže na Stálej misii Slovenskej republiky pri Rade Európy Štrasburg Stála misia bez termínu
  1.6.2023> Stáž na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Paríži Paríž Veľvyslanectvo bez termínu
  23.5.2023> Študentská stáž na Slovenskom inštitúte v Paríži Paríž Slovenský inštitút bez termínu
  2.3.2023> Stáž na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Mexiku Mexiko Veľvyslanectvo bez termínu
  23.9.2022> Stáž na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Dubline Dublin Veľvyslanectvo bez termínu
  8.9.2022> Študentské stáže na Stálej misii SR pri OECD v Paríži Paríž Veľvyslanectvo bez termínu