Stáže Junior Professionals in Delegations

Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí SR oznamuje výsledky tzv. národnej preselekcie aktuálneho ročníka stáží „Junior Professionals in Delegation" (JPD). Ministerstvo nominovalo štyroch uchádzačov do programu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a troch do programu Európskej komisie. 

 

Európska služba pre vonkajšiu činnosť a Európska komisia schválili program 12–mesačnej stáže s možnosťou jej predĺženia o ďalších 12 mesiacov, ktorý je určený pre úspešných absolventov s krátkou praxou v maximálnej dĺžke do 4 rokov. Od kandidátov sa očakáva vysoký stupeň motivácie a vyznávanie hodnôt a princípov Európskej únie. Európska služba pre vonkajšiu činnosť a Európska komisia ponúka SR jedno stážové miesto na vybranej Delegácii EÚ a jedno stážové miesto v Európskej komisii. 

Každý záujemca sa mohol uchádzať len o jednu z pozícií, nebolo možné podávať si prihlášky súčasne na stáž v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť aj v Európskej komisii. 

 

Nominovaní kandidáti do Európskej služby pre vonkajšiu činnosť:

ÁČ Jakub 

BARTALOVÁ Edina

OČKOVÁ Caroline

TROJANOVÁ Michaela

 

Nominovaní kandidáti do Európskej komisie: 

BODNÁROVÁ Barbora 

HINDICKÝ Martin

SOROČINOVÁ Zuzana

 

Nominácia kandidáta automaticky nezaručuje stážové miesto. Európska služba pre vonkajšiu činnosť a Európska komisia uskutočnia výber zo zaslaných nominácií (máj 2019) na základe nasledovných kritérií:

  • priority Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a Európskej komisie
  • profily kandidátov a ich preferencie uvedené vo formulári
  • z možností jednotlivých delegácií EÚ

 

Informácie o ďalšom postupe budú zaslané priamo z inštitúcie poskytujúcej tieto stážové miesta (jún 2019).  

 

Vybratým uchádzačom ministerstvo SR blahoželá. 

 
Dátum poslednej aktualizácie: 17.4.2019 Dátum vytvorenia: 12.11.2018