Stáže Junior Professionals in Delegations

Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí SR otvára výberový proces pre 2 stážové miesta v rámci programu „Junior Professionals in the Delegations“
 
Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí SR  otvára výberový proces nového ročníka stáží „Junior Professionals in Delegations" (JPD). 
 
Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Európska komisia (EK) schválili program 12-mesačnej stáže s možnosťou jej predĺženia o ďalších 12 mesiacov, ktorý je určený pre úspešných absolventov s krátkou praxou v maximálnej dĺžke do 4 rokov. Od kandidátov sa očakáva vysoký stupeň motivácie a vyznávanie hodnôt a princípov Európskej únie. ESVČ a EK ponúka SR jedno stážové miesto na vybranej Delegácii EÚ a jedno stážové miesto v EK. Každý záujemca sa môže uchádzať len o jednu z pozícií, nie je možné podávať si prihlášky súčasne na stáž v ESVČ aj v EK.
 
 
 
Do výberového procesu sa môžu prihlásiť uchádzači, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:
  • štátne občianstvo SR,
  • ukončené vzdelanie  Mgr., Ing., ArtD
  • znalosť anglického a /alebo francúzskeho jazyka,
  • prax.
 
 
Prosíme všetkých záujemcov, aby posielali vyplnené prihlasovacie formuláre na adresu jpd@mzv.sk najneskôr do 31. januára 2019. Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí SR súčasne žiada uchádzačov, aby spoločne s formulárom zaslali tieto doplňujúce doklady:
 
1. Kópie certifikátov potvrdzujúcich výbornú znalosť cudzieho jazyka: anglický jazyk, a/alebo francúzsky jazyk
 
2. Potvrdenie o praxi v týchto odboroch:  
  • politická, tlačová a informačná činnosť (pre stáž v ESVČ),
  • rozvojová pomoc, obchod a ekonomika (pre stáž v EK),
 
3.   Diplom o ukončení štúdia Mgr., Ing., ArtD.
 
Prvotný výber 4 kandidátov zo Slovenska zabezpečí MZVaEZ SR, konečný výber následne uskutoční ESVČ a EK
 
Dátum poslednej aktualizácie: 2019-01-14 10:29:29.404 Dátum vytvorenia: Mon Nov 12 13:54:28 CET 2018