Stáže Junior Professionals in Delegations

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR otvorí  výberový proces nového ročníka stáží „Junior Professionals in Delegations“ .

Európska služba pre vonkajšiu činnosť  a Európska komisia schválili program 12-mesačnej stáže s možnosťou jej predĺženia o ďalších 12 mesiacov, ktorý je určený pre úspešných absolventov s krátkou praxou v maximálnej dĺžke do 4 rokov. Od kandidátov sa očakáva vysoký stupeň motivácie a vyznávanie hodnôt a princípov Európskej únie. Detailnú informáciu o stáži JPD uverejníme v januári 2019.

Dátum poslednej aktualizácie: 2018-11-12 13:54:28.859 Dátum vytvorenia: Mon Nov 12 13:54:28 CET 2018