Aktivity ministra

 • ikonka galerie
  23.06.2017
  | Aktivity ministra | Japonsko
  Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák sa dnes (23. júla) stretol na pôde rezortu diplomacie s veľvyslancom Japonska v Slovenskej republike Junom Shimmim. V rozhovore minister informoval veľvyslanca o prioritách, ktoré si stanovil do nasledujúceho obdobia, keď bude zastávať funkciu predsedu 72. VZ OSN a diskutoval aj o spolupráci s Japonskom na pôde Valného zhromaždenia.
 • ikonka galerie
  22.06.2017
  | Aktivity ministra
  Východný vektor EÚ a Východné partnerstvo ako také patria k hlavným politickým programom Európskej únie, a sú aj jednou z hlavných zahraničnopolitických priorít Slovenska. Odznelo to dnes (22. júna) vo vystúpení ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka na výročnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín Stredoeurópskej iniciatívy (CEI) v Minsku. "Aktivity Stredoeurópskej iniciatívy sa vzájomne dopĺňajú a obohacujú s agendou EÚ. V tomto období nástojčivo potrebujeme hľadať a nachádzať synergie na dosiahnutie lepších výsledkov. Ako susedia sme predurčení na to, aby sme spoločne budovali dôveru a podporovali sa navzájom pri zvládaní výziev, ktorým čelíme," povedal vo vystúpení M. Lajčák.
 • ikonka galerie
  21.06.2017
  | Aktivity ministra
  Slovensku sa ekonomicky darí, máme historicky najnižšiu nezamestnanosť, čo predstavuje priestor pre našich ekonomických diplomatov v zahraničí, aby využili ponúkaný potenciál. Povedal to dnes (21. júna) minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák v úvodný deň porady ekonomických diplomatov pôsobiacich na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v zahraničí. Ide o pravidelné stretnutie s cieľom výmeny skúseností a nápadov ako sa vysporiadať s výzvami vyplývajúcimi z úloh ekonomickej diplomacie.
 • ikonka galerie
  21.06.2017
  | Aktivity ministra | Izrael
  Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák prijal dnes (21. júna) na pôde rezortu diplomacie predsedu izraelského zákonodarného zboru Yuli-Yoela Edelsteina. Ako to v rozhovore minister skonštatoval, návšteva predsedu Knessetu potvrdzuje rastúcu dynamiku vzájomných vzťahov medzi SR a Izraelom a záujem oboch krajín rozvíjať pragmatickú spoluprácu. „Od Izraela sa máme čo učiť, najmä v oblasti vedy, výskumu a inovatívnych riešení. Naše vzťahy sú priateľské, zdieľame spoločné hodnoty, odvodené od tradícií antifašizmu a demokracie,“ povedal M. Lajčák. "V Európe sme, žiaľ, v súčasnosti svedkami pozdvihnutia vlny nacionalizmu, extrémizmu, a aj antisemitizmu, pričom Slovensko, nanešťastie, nie je výnimkou. Považujeme preto za veľkú výzvu nájsť lepšiu alternatívu, ktorú by sme vedeli ponúknuť najmä príslušníkom mladej generácie, zorientovať ich v džungli dezinformácií, ktorými sú ovplyvňovaní," dodal minister.
 • 21.06.2017
  | Aktivity ministra | Slovensko v OECD
  Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák sa v stredu 21. júna stretol na pôde rezortu diplomacie s generálnym tajomníkom OECD Josém Ángelom Gurríom pri príležitosti prezentácie publikácie Ekonomický prehľad: Slovenská republika 2017. M. Lajčák ocenil úlohu OECD a význam odporúčaní organizácie pre formulovanie sektorových politík SR: „Teší ma, že predložená správa OECD odráža kľúčové potreby Slovenska, osobitne v oblastiach, v ktorých pociťujeme zaostávanie, ako je zdravotníctvo a najmä vzdelávanie. Máme záujem na ďalšom prehlbovaní našej vzájomnej spolupráce, osobitne v oblastiach, ktoré pre nás predstavujú závažnú výzvu – ako je boj proti korupcii a implementácia trvalo udržateľných cieľov rozvoja,“ povedal minister.
 • ikonka galerie
  20.06.2017
  | Aktivity ministra | Kuba
  Vzťahy medzi Slovenskom a Kubou, rovnako ako medzi Európskou úniou, zažívajú pozitívne obdobie. Počas dnešnej historicky prvej návštevy kubánskeho ministra zahraničných vecí Bruna Rodrígueza Parrillu na Slovensku to konštatoval šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák. „Naše bilaterálne vzťahy sú veľmi dynamické a predpokladom k tomu sa stala nová politika kubánskej vlády a politika reforiem, súčasťou ktorej bolo aj prepustenie všetkých politických väzňov a celková zmena atmosféry na Kube,“ priblížil M. Lajčák po stretnutí so svojím rezortným partnerom. Európska únia podľa neho na túto situáciu zareagovala zrušením spoločnej európskej reštriktívnej politiky voči Havane, ktorá bola v platnosti od roku 1996. Aktuálne vzťahy nastavuje na základe novej Dohody o politickom dialógu a spolupráci, pri ktorej zohralo Slovensko významnú úlohu, keďže bola podpísaná počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ.
 • ikonka galerie
  20.06.2017
  | Aktivity ministra | Oficiálna rozvojová pomoc | Slovensko a Európska únia
  Na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky pricestoval dnes (20. júna) eurokomisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica, ktorého na pôde rezortu diplomacie privítal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Návšteva bola príležitosťou na prediskutovanie tém spojených s implementáciou Agendy 2030, ako aj prienikov priorít OSN a Európskej únie v kontexte nášho nadchádzajúceho predsedníctva 72. Valného zhromaždenia OSN.
 • ikonka galerie
  19.06.2017
  | Aktivity ministra | Slovensko a Európska únia
  Posúdenie stavu implementácie Globálnej stratégie EÚ rok po jej prijatí, s osobitným dôrazom na tie oblasti bezpečnosti a obrany, v ktorých sa podarilo dosiahnuť najväčší pokrok – najmä pokiaľ ide o posilnenie vojenských a civilných spôsobilostí, potrebných na rýchle reagovanie na krízy a konflikty - bolo dnes (19. júna) úvodným bodom programu zasadnutia ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ vo formáte Rady pre zahraničné veci (FAC) v Luxemburgu. "Je to dobrá správa pre občanov Únie, ktorí od nás očakávajú posilnenie vnútornej bezpečnosti našich krajín. Je dobré, že EÚ sa prispôsobuje meniacej sa situácii, musíme byť viac asertívni, ak sa chceme stať relevantným globálnym hráčom," uviedol vo svojom vystúpení minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Ministri sa zhodli na potrebe posilniť úlohu EÚ v oblasti námornej bezpečnosti, a venovali sa aj spolupráci medzi EÚ a NATO, v prehlbovaní ktorej vidíme perspektívu. "Kooperácia medzi EÚ a NATO je nenahraditeľná, máme spoločné hodnoty a čelíme spoločným hrozbám a výzvam. Sme otvorení novým návrhom ako ešte viac zefektívniť a posilniť synergiu a spoluprácu, predovšetkým v boji proti terorizmu, ale aj pri reagovaní na kybernetické hrozby a vplyv propagandy," uviedol M. Lajčák.
 • 18.06.2017
  | Aktivity ministra | Portugalsko
  V súvislosti s dnešnou tragickou udalosťou, keď pri požiari v strednom Portugalsku prišlo o život viac než 60 ľudí, zaslal dnes (18. júna 2017) minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák sústrastný telegram ministrovi zahraničných vecí Portugalskej republiky Augustovi Santos Silvovi. „Dovoľte mi, aby som v týchto hodinách bolesti a smútku vyjadril hlbokú sústrasť rodinám a blízkym obetí, ako aj solidaritu všetkým, ktorých táto bezprecedentná prírodná katastrofa zasiahla," uviedol minister M. Lajčák.
 • ikonka galerie
  14.06.2017
  | Aktivity ministra | Česko
  Nárast politického radikalizmu - v Európe aj mimo nej - je reálnou hrozbou pre hodnotový systém, ako ho dnes poznáme. Zadefinovanie konkrétnych krokov v boji proti radikalizmu je nevyhnutným predpokladom pôsobenia najmä na mladú generáciu. Odznelo to dnes (14. júna) na podujatí na vysokej úrovni na tému politického radikalizmu v Európe, ktoré sa konalo v Prahe.