Ing. Frantšek Zemanovič CSc.

 

František ZemanovičDátum narodenia: 1.júla 1954
 

Vzdelanie a kvalifikácia:

1985 Kandidátska dizertačná práca na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave
1973 –1978 Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví Vysokej školy ekonomickej v Bratislave
1969 –1973 Gymnázium s rozšíreným vyučovaním jazykov, Vazovova 6, Bratislava
1960 – 1969 Základná deväťročná škola, Bratislava
 

Ďalšie dosiahnuté vzdelanie

1988 –1990 anglický jazyk – Inštitút zahraničného obchodu v Bratislave
1995 anglický jazyk – St.Gilles School, London – 4 týždne
 

Pracovné skúsenosti

2012 – 2014 riaditeľ Odboru investícií, nehnuteľností a služieb, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2008 – 2012 generálny konzul Slovenskej republiky v Mníchove
2005 –2007 generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a vnútornej správy, Ministerstvo zahraničných vecí SR
2003 – 2005 riaditeľ Investičného odboru, Ministerstvo zahraničných vecí SR
1999 – 2003 generálny konzul Slovenskej republiky v Mníchove
1996 – 1999 generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a vnútornej správy, Ministerstvo zahraničných vecí SR
1995 – 1996 riaditeľ Finančného odboru, Ministerstvo zahraničných vecí SR
1993 – 1995 člen riadiacej jednotky PHARE na Ministerstve školstva SR
1982 – 1995 Ministerstvo školstva SR
1993 – 1995 generálny riaditeľ Ekonomickej sekcie
1991 – 1993 riaditeľ Finančného odboru
1991 – 1993 vedúci oddelenia financovania škôl a školských zariadení
1982 – 1991 referent financovania škôl a školských zariadení
1978 – 1992 Inštitút vzdelávania v Bratislave, referent
1977 Deutsche Bank, Bochum – trojmesačná stáž
 

Znalosť jazykov

nemecký jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk