Ing. Silvia Toldyová

Ing. Silvia ToldyováDátum narodenia: 22. augusta 1974
Miesto narodenia: Bratislava

Vzdelanie a kvalifikácia:

1993 – 1997Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta, Bratislava, odbor Finančná sústava a peňažníctvo
1995 – 1997Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta, Bratislava, Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov
1989 – 1992 Stredná ekonomická škola, Hrobákova 11, Bratislava, odbor Všeobecná ekonomika
1988 – 1980Základná škola, Ivanka pri Dunaji

Zamestnanie:

od 1. augusta 2014generálna riaditeľka sekcie ekonomiky a všeobecnej správy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
2013 - 2014riaditeľka finančného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
2011 – 2013Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, finančný odbor, štátny radca – vedúca oddelenia štátneho rozpočtu
2007 – 2011Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska v Londýne, atašé - hospodár
2005 – 2007Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, finančný odbor, štátny radca – vedúca oddelenia štátneho rozpočtu
2001 – 2005Veľvyslanectvo SR v Dánskom kráľovstve Kodani, administratívno-technický zamestnanec -hospodár
1997 - 1998Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, finančný odbor, účtovníčka (od roku 1999 vedúca hlavnej učtárne)
1993 - 1997spoločnosť C.E.T.T., s.r.o., Pračanská 60, Bratislava, obchodný manažér

Znalosť jazykov

anglický jazyk aktívne, ruský jazyk