Organizačná štruktúra

MINISTER
JUDr. Miroslav LAJČÁK
JUDr. Miroslav LAJČÁK
minister
tel: 3001
OKRM - Odbor krízového manažmentu
PhDr. Peter ZSOLDOS
riaditeľ odboru
tel: 3080
KAMI - Kancelária ministra
Ing. Juraj PODHORSKÝ
riaditeľ kancelárie ministra
tel: 3003
VAUD - Útvar vnútorného auditu
Ing. Katarína KOROMHÁZOVÁ
vedúci oddelenia
tel: 3035
SEMI - Sekcia ministra
JUDr. Radomír BOHÁČ
generálny riaditeľ sekcie
tel: 3051
DIPL - Diplomatický protokol
Ing. Terézia ŠAJGALÍKOVÁ
riaditeľ odboru
tel: 3041
TLAČ - Tlačový odbor
RNDr. Igor SKOČEK
riaditeľ odboru
tel: 3070
ANAP - Odbor analýz a plánovania
JUDr. Igor GREXA
riaditeľ odboru
tel: 3021
GEIN - Odbor generálnej inšpekcie
Ing. Vasil GRIVNA
riaditeľ odboru
tel: 3030
OVDI - Odbor verejnej diplomacie
Mgr. Elena MALLICKOVÁ
riaditeľ odboru
tel: 3061
OKUD - Odbor kultúrnej diplomacie
Ing. Jana TOMKOVÁ
riaditeľ odboru
tel: 3061
ŠTAT1 - Štátny tajomník 1
Ing. Ivan KORČOK
štátny tajomník
tel: 3201
KAŠT1 - Kancelária štátneho tajomníka 1
Mgr. Peter SPIŠIAK
riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka
tel: 3202
ŠTAT2 - Štátny tajomník 2
Mgr. Lukáš PARÍZEK
štátny tajomník
tel: 3101
KAŠT2 - Kancelária štátneho tajomníka 2
Mgr. Ladislav BALLEK
riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka
tel: 3103
Mgr. Ivana RAPAVÁ
zástupca riaditeľa
tel: 3106
VEDU - Vedúci služobného úradu
Ing. Pavol SÝKORČIN
vedúci služobného úradu
tel: 3301
KAVE - Kancelária vedúceho úradu
Mgr. Lukáš LOPATNÍK
riaditeľ kan. vedúceho služobného úradu
tel: 3305
LEGO - Odbor legislatívno-právny
JUDr.PhD. Miroslava VOZÁRYOVÁ
riaditeľ odboru
tel: 3320
POLS - Politická sekcia
Peter MIŠÍK
generálny riaditeľ sekcie
tel: 3401
SZBP - Odbor spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky
Ing. Martin KAČO
riaditeľ odboru
tel: 3410
OBEP - Odbor bezpečnostnej politiky
Mgr. Manuel KORČEK
riaditeľ odboru
tel: 3481
3TEO - Odbor štátov východnej Európy, južného Kaukazu a strednej Ázie
Mgr. Marek ŠAFIN
riaditeľ odboru
tel: 3430
4TEO - Odbor štátov juhovýchodnej Európy a Turecka
Ing. Henrik MARKUŠ
riaditeľ odboru
tel: 3441
5TEO - Odbor štátov severnej a južnej Ameriky
Ing. Marcel BABICZ
riaditeľ odboru
tel: 3420
6TEO - Odbor Ázie a Pacifiku
Marián TOMÁŠIK
riaditeľ odboru
tel: 3450
7TEO - Odbor Blízkeho a Stredného východu a subsaharskej Afriky
JUDr. Ján BÓRY
riaditeľ odboru
tel: 3460
SEZA - Sekcia európskych záležitostí
JUDr. Iveta HRICOVÁ
generálny riaditeľ sekcie
tel: 3501
OPEU - Oddelenie práva EÚ
Mgr. Jana VNUKOVÁ
vedúci oddelenia
tel: 3505
OVZI - Odbor všeobecných záležitostí a vzťahov s inštitúciami EÚ
Mgr. Mária MALOVÁ
riaditeľ odboru
tel: 3580
2TEO - Druhý teritoriálny európsky odbor
Mgr. Peter KORMÚTH
riaditeľ odboru
tel: 3540
EUPO1 - Odbor európskych politík 1
Ing. Karla WURSTEROVÁ
riaditeľ odboru
tel:
EUPO2 - Odbor európskych politík 2
Mgr. Štefan JANKOVIČ
riaditeľ odboru
tel: 3560
SHSP - Sekcia hospodárskej spolupráce
Ing. Ingrid BROCKOVÁ
generálny riaditeľ sekcie
tel: 3801
OGOP - Oddelenie globálnych politík
Ing. Soňa KRAJČOVÁ
vedúci oddelenia
tel: 3805
RED1 - Odbor riadenia ekonomickej diplomacie 1
Ing. Ján KUDERJAVÝ
riaditeľ odboru
tel: 3810
RED2 - Odbor riadenia ekonomickej diplomacie2
Ing. Drahomír ŠTOS
riaditeľ odboru
tel: 3880
OMEO - Odbor medzinárodných ekonomických organizácií
Ing. Zuzana CHUDÁ
riaditeľ odboru
tel: 3861
POCE - Odbor podnikateľského centra
Ing. Zuzana ŠČEPÁNOVÁ
riaditeľ odboru
tel: 3890
SMOP - Sekcia medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci
Mgr. Michal MLYNÁR
generálny riaditeľ sekcie
tel: 3601
OSNO - Odbor OSN a medzinárodných organizácií
Mgr. Denisa FRELICHOVÁ
riaditeľ odboru
tel: 3610
OKOZ - Odbor odzbrojenia a boja proti terorizmu
Ing. Karol MISTRÍK
riaditeľ odboru
tel: 3621
ORPO - Odbor rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci
JUDr. Jaroslav CHLEBO
riaditeľ odboru
tel: 3641
SMPK - Sekcia medzinárodnoprávna a konzulárna
JUDr. Barbara ILLKOVÁ
generálny riaditeľ sekcie
tel: 3701
MEPO - Odbor medzinárodného práva
JUDr. Metod ŠPAČEK
riaditeľ odboru
tel: 3710
OĽPR - Odbor ľudských práv
JUDr. Milan KOLLÁR
riaditeľ odboru
tel: 3770
KONZ - Konzulárny odbor
PhDr. Igor POKOJNÝ
riaditeľ odboru
tel: 3740
OSUR - Osobný úrad
Mgr. Jaroslav BLAŠKO
generálny riaditeľ sekcie
tel: 2101
OPMU - Odbor personálnej a mzdovej politiky pre ústredie
Ing. Jana ŠVECOVÁ
riaditeľ odboru
tel: 2120
OPMZ - Odbor personálnej a mzdovej politiky pre zahraničie
Ing. Zuzana WARDEROVÁ
riaditeľ odboru
tel: 2130
ORĽZ - Odbor rozvoja ľudských zdrojov
Ing. Rastislav HINDICKÝ
riaditeľ odboru
tel: 2110
OPVK - Odbor diplomatickej prípravy, vzdelávania a knižnica
Ing. Ján ŠKODA
riaditeľ odboru
tel: 2140
SEVS - Sekcia ekonomiky a všeobecnej správy
Ing. Silvia TOLDYOVÁ
generálny riaditeľ sekcie
tel: 2801
FINO - Finančný odbor
Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
riaditeľ odboru
tel: 2810
INSL - Odbor investícií, nehnuteľnosti a služieb
Ing. František ZEMANOVIČ
riaditeľ odboru
tel: 2850
ODVO - Odbor verejného obstarávania
Mgr. Stanislav ORAVEC
riaditeľ odboru
tel: 2890
EIMO - Odbor ekonomických informácií a majetku
JUDr. Ing. Andrea ONDRIŠEKOVÁ
riaditeľ odboru
tel: 2700
SBPI - Sekcia bezpečnosti, spracovania a prenosu informácií
Ing. Oldřich HLAVÁČEK
generálny riaditeľ sekcie
tel: 2001
OIKT - Odbor prevádzky a bezpečnosti informačných a komunikačných technológií
Ing. Rastislav KUBÁN
riaditeľ odboru
tel: 2020
OBAR - Odbor bezpečnosti, utajovaných skutočností, archívu a registratúry
Ing. Katarína HANZALOVÁ
riaditeľ odboru
tel: 2050
ESAP - Odbor elektronizácie služieb a procesov
Ing. Milan KOVÁČ
riaditeľ odboru
tel: 2090
PRES - Sekretariát predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
OLOG - Odbor pre organizáciu a logistiku
OHOK - Odbor pre horizontálne otázky a koordináciu
OKOM - Odbor pre komunikáciu a prezentáciu