Poslanecký prieskum - dokumenty

Obežník, tzv referátnik o výbere agentúry EVKA a zdôvodnení výnimky pre realizáciu podujatia Európa na Slovensku

Faktúry súvisiace s podujatím

K možnosti vypočúvať zamestnancov

Ponuka spolupráce - Agentúra EVKA

Predloženie ponuky druhých spoločností

Vyúčtovanie