Branding krajiny - Značka Slovensko

Kvalitná prezentačná identita krajiny pomáha pri tvorbe lepších podmienok na prilákanie zahraničných investícií, zvýšenie našej atraktivity pre turistov  
​​​​​​​a podporenie exportu ​​​​​​​​​​​​​​slovenských ​​​​​​výrobkov na svetové trhy.


Národný branding vníma Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ako kontinuálny proces napĺňania značky krajiny prezentačným obsahom a jej implementáciu do komunikačnej praxe krajiny doma a v zahraničí.

Tvorbe značky krajiny predchádzal analytický proces identifikácie najvýstižnejších atribútov špecifických pre našu krajinu, ich príťažlivé a dôveryhodné vyjadrenie a doručenie cieľovým skupinám.

Cieľom bolo vytvoriť a uviesť do prezentačnej praxe SR súbor príťažlivých, dôveryhodných komunikačných posolstiev a ich grafických stvárnení, s ktorými sa stotožnia relevantní domáci aktéri a ktoré pomôžu pri vytváraní pozitívneho imidžu Slovenska v zahraničí.

Vytvorenie príťažlivej a hodnovernej značky Slovensko, akceptovanej doma a rozpoznateľnej v zahraničí a jej postupné uplatňovanie v prezentačnej praxi štátu, je jedným z pilierov procesu jednotnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí. Rezort diplomacie, ako gestor predmetnej agendy, zavŕšil prvú etapu tohto procesu úspešným vytvorením a uvedením obsahovej a vizuálnej identity značky „Dobrý nápad Slovensko/ Good Idea Slovakia“.

Responsive Image

Vláda SR schválila 17. februára 2016 materiál z dielne rezortu diplomacie Značka Slovensko: jednotná vizuálna identita štátnej správy, koherencia vládnych politík a potreba systémového riešenia jednotnej prezentácie SR v zahraničí v budúcnosti. Dokument predstavuje jednotlivé kroky a úlohy, ktoré je potrebné realizovať pri implementovaní značky Slovensko. Materiál hovorí aj o potrebe medzirezortnej koordinácie prezentačných aktivít realizovaných jednotlivými aktérmi v zahraničí s cieľom multiplikovať komunikačný efekt o krajine.

Medzirezortnú koordináciu jednotnej prezentácie SR v zahraničí realizuje rezort diplomacie prostredníctvom Pracovnej skupiny pre ekonomickú diplomaciu a jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí, ktorá pôsobí pod Radou vlády SR pre konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Pracovná skupina je platformou na navrhovanie, plánovanie a prípravu konkrétnych projektov ekonomickej diplomacie a jednotnej prezentácie Slovenska v zahraničí.Obsahová identita a vizuálne stvárnenie značky Good Idea Slovakia
Príklady praktického uplatnenia značky   
Licencia na použitie značky
Podmienky použitia značky Slovensko a vzor licenčnej zmluvy
Proces tvorby a implementácia značky krajiny
Stručný prehľad procesu budovania značky Slovenska​​​​​​​
​​​​​​​
Materiály na stiahnutie
Odborné materiály, z ktorých vychádza proces budovania značky krajinyBranding Slovenska - tlačové správy

21.06.2022

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (21. júna 2022) viedla rokovanie Pracovnej skupiny pre ekonomickú diplomaciu a jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí.

14.10.2021

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (14. októbra 2021) rokovala s predstaviteľmi rezortov, ktoré sa podieľajú na koordinovanej prezentácii SR v zahraničí. Rezort diplomacie informoval členov platformy o výsledkoch prieskumu verejnej mienky týkajúceho sa poznania a vnímania značky Slovensko a sloganu Good Idea Slovakia u slovenskej verejnosti. Išlo vôbec o prvý verejný prieskum od zavedenia značky Slovensko v roku 2016.

11.05.2021

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa dnes (11. mája 2021) zúčastnila na treťom rokovaní Pracovnej skupiny pre jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí na úrovni štátnych tajomníkov.