Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni - Rakúsko
subor.jpg Adresa: Armbrustergasse 24
Wien
Rakúsko
Telefón: +43 13189055200
Mobil: +43 6643401861 (pohotovostný mobil po pracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja a voľna iba v závažných pripadoch, napr. ak ide o ohrozenie života alebo zdravia)
Fax: +43 13189055208
E-mail: emb.vieden@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/vieden