Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti - Maďarsko
subor.jpg Adresa: Stefánia út. 22-24
Budapest XIV. obv.
Maďarsko
Telefón: +36 14609010
Mobil: +36 302695997 (pohotovostný mobil po pracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja a voľna iba v závažných prípadoch, napr. ak ide o ohrozenie života alebo zdravia)
Fax: +36 14609020
E-mail: emb.budapest@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/budapest