Verejné obstarávanie podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. v roku 2007