Moldavsko

Vlajka Moldavska

Moldavsko

Kišiňov - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Upozornenie pred cestou

Aktuálne na vstup do Moldavska nie je potrebné predložiť negatívny výsledok testu na COVID-19, ani potvrdenie o očkovaní.


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Aktuálne

Aktuálne na vstup do Moldavska nie je potrebné predložiť negatívny výsledok testu na COVID-19, ani potvrdenie o očkovaní.

Veľvyslanectvo SR v Kišiňove opätovne upozorňuje na platnosť zverejneného cestovného odporúčania ZÚ SR Kišiňov z 26. februára 2022, ktoré je stále platné pre územie celej Moldavskej republiky, vrátane regiónu Podnestersko, kde naďalej platí zvýšený žltý stupeň teroristickej hrozby.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súvislosti rozhodnutím vlády Moldavskej republiky o vyhlásení výnimočného stavu v krajine a dočasného uzavretia vzdušného priestoru Moldavskej republiky (24. februára 2022), kvôli eskalácii napätia na území susednej Ukrajiny, odporúča občanom SR na územie Moldavskej republiky necestovať.

Vláda Moldavskej republiky svojím nariadením č. 395 zo 16. júna 2015 rozhodla, že občania členských štátov EÚ a Schengenu môžu vstupovať na územie Moldavskej republiky aj na občiansky preukaz formátu ID1 a ID2, vrátane biometrických občianskych preukazov. Nariadenie nadobudlo účinnosť zverejnením v Úradnom vestníku Moldavska 19. júna 2015.

Podmienky vstupu
Publikované 11.06.2022

V súvislosti s rusko-ukrajinským ozbrojeným konfliktom ZÚ Kišiňov neodporúča cestovanie občanom SR do Moldavska. Odporúčanie platí najmä pre územie regiónu Podnestersko, keďže v tejto oblasti má veľvyslanectvo obmedzenú možnosť poskytovania akejkoľvek konzulárnej asistencie.

Občania SR môžu cestovať do Moldavska do 90 dní bez víza. Platnosť pasu musí byť najmenej 3 mesiace po poslednom predpokladanom dni pobytu na území Moldavska.
 
Vláda Moldavskej republiky svojím Nariadením č. 395 zo 16. júna 2015 rozhodla, že občania členských štátov EÚ a Schengenu môžu vstupovať na územie Moldavskej republiky aj na občiansky preukaz formátu ID1 a ID2, vrátane biometrických občianskych preukazov. Nariadenie nadobudlo účinnosť zverejnením v Úradnom vestníku Moldavska 19. júna 2015. Občiansky preukaz musí byť pri vstupe do krajiny platný ešte najmenej tri mesiace po predpokladanom poslednom dni pobytu na území Moldavskej republiky.

V prípade straty/zničenia/odcudzenia cestovných dokladov môže ZÚ Kišiňov vydať na požiadanie náhradný cestovný doklad, pre potreby návratu do SR.
 
Od 28. apríla 2014 bola zrušená vízová povinnosť pre držiteľov moldavských biometrických pasov na krátkodobé cesty (do 90 dní v rámci 180 dní) do krajín Schengenskej zóny.

Podmienky vstupu cudzích štátnych príslušníkov do Moldavskej republiky z Ukrajiny cez Podnestersko
Vzhľadom na pretrvávajúci vojnový konflikt na Ukrajine sú z bezpečnostných dôvodov uzavreté všetky hraničné priechody z Ukrajinou a moldavskou hranicou v rámci regiónu Podnestersko. 
 

Cestovanie s deťmi
Aktualizované 22.11.2022
Publikované 23.06.2022

Podmienky cestovania/vstupu občanov SR vrátane detí na územie Moldavskej republiky

Podľa moldavských zákonov a pravidiel, občiansky preukaz pre dieťa do 16 rokov na vstup do Moldavskej republiky nepostačuje.

Podľa nižšie zistených podmienok musí dieťa mať a predložiť aj Vyhlásenie/potvrdenie rodičov alebo zákonného zástupcu dieťaťa, že dotyčná osoba/neplnoleté dieťa môže cestovať a vstúpiť na územie Moldavskej republiky (tj. ide o prípady ak dieťa necestuje so svojimi rodičmi ).

V opačnom prípade ak dieťa nemá takéto potvrdenie, moldavská pohraničná polícia môže pristúpiť k verifikačnej procedúre alebo overovaniu, či dieťa nie je obeťou únosu alebo nelegálneho pašovania.

Z uvedených podmienok vstupu na územie Moldavska vyplýva, že cudzinec - z členskej krajiny Európskej únie - môže vstúpiť do Moldavska aj s príslušným platným občianskym preukazom/ID card potrebného formátu a s biometrickými údajmi.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 14.6 kB, 13.6.2022, 594 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 14.3 kB, 13.6.2022, 606 stiahnutí
Stiahnuť
COVID-19
Aktualizované 11.08.2022
Publikované 16.06.2022

Aktuálne na vstup do Moldavska nie je potrebné predložiť negatívny výsledok testu na COVID-19, ani potvrdenie o očkovaní.

Moldavská Komisia pre verejné zdravie však 28. júla 2022 vyhlásila červený kód výstrahy pre mesto Kišiňov, kvôli zvyšujúcim sa číslam zaznamenaných prípadov ochorenia COVID-19.

Naďalej platí povinnosť nosenia rúška alebo respirátoru v zdravotníckych zariadeniach.

Obyvateľom a návštevníkom Kišiňova sa zároveň odporúča zodpovedné sociálne správanie. Nosenie ochranných rúšok je vhodné najmä vo verejnej doprave, ako aj vo verejných vnútorných priestoroch (napr. nákupné centrá). Veľkú pozornosť je nevyhnutne venovať osobnej hygiene, dezinfekcii rúk a pri príznakoch ochorenia kontaktovať lekára.

 

Moldavský parlament zároveň 28. júla odhlasoval predĺženie výnimočného stavu na 60 dní po tom, čo vláda uviedla, že stále potrebuje špeciálne právomoci na riešenie dôsledkov ruskej invázie na Ukrajinu pre Moldavsko. Predĺženie nadobúda platnosť 8. augusta a potrvá do 8. októbra.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Publikované 11.06.2022

Podrobné informácie o krajine je možné nájsť aj na oficiálnej stránke pre turistov www.moldova.md 

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Publikované 11.06.2022

Krajina sa nachádza mimo EÚ a Schengenského priestoru. Pri prechode hraníc prebieha štandardná hraničná a colná kontrola. 

Info pre motoristov
Aktualizované 13.07.2022
Publikované 11.06.2022

Pri ceste do Moldavska autom, je potrebné mať platný vodičský a technický preukaz, zelenú kartu a v prípade použitia cudzieho alebo služobného motorového vozidla doklad oprávňujúci k jeho riadeniu (napr. preložené (ideálne do rumunského alebo ruského jazyka) notársky overené splnomocnenie majiteľa).

Pri vjazde na územie Moldavska je potrebné počítať so zdržaním na hraničných prechodoch. Pri vstupe je taktiež potrebné počítať so zaplatením cestnej dane pre každé motorové vozidlo (od 4 – 180 eur, v závislosti na dĺžke pobytu v krajine). V Moldavsku je potrebné mať so sebou vodičský preukaz, technický preukaz o vozidle a zelenú poisťovaciu kartu.

Maximálna povolená rýchlosť je 50 km/h, mimo obec 90 km/h. V Moldavskej republiky nie sú diaľnice. Mimo ciest prvej triedy je potrebné počítať s vozovkami bez asfaltového koberca. Aj v hlavnom meste Kišiňove sú komunikácie v zlom stave, no postupne prebieha oprava problémových úsekov; Pri vstupe do krajiny však treba počítať so zaplatením tzv. cestnej dane, ktorá sa pohybuje v prepočte od 4 eur do 180 eur, v závislosti od dĺžky zotrvania vozidla v krajine.

 

Skontrolujte si doklady a ich platnosť

Vzhľadom na aktuálne sprísnenie kontrol motorových vozidiel na rumunsko-moldavskej štátnej hranici zo strany moldavskej hraničnej polície a colných orgánov, je potrebné si  dôsledne skontrolovať platnosť požadovaných dokladov SR, ktoré treba predložiť moldavským úradom pred vstupom do Moldavska. V prípade ciest motorovým vozidlom, vrátane prepravných nákladných spoločností, je potrebné rešpektovať všetky platné nariadenia o vjazde do krajiny, keďže Moldavsko nie je členský štát EÚ. 

Obzvlášť je potrebné skontrolovať platnosť a prítomnosť malého technického preukazu (aj pre návesy a prívesy). V prípade, ak tento doklad vodič pre sebe nemá, bude mu odmietnutý vstup do Moldavska a navyše mu hrozí aj finančná pokuta (cca 80 eur). Malý technický preukaz nemôže byť nahradený veľkým technickým preukazom a taktiež ani dočasným malým technickým preukazom.


 
Základné dopravné predpisy

  • Maximálna povolená rýchlosť v obci je 50 km/h (pokiaľ nie je uvedené inak);
  • Maximálna povolená rýchlosť mimo obce je 90 km/h (pokiaľ nie je uvedené inak);
  • V Moldavsku platí povinné svietenie v zimných mesiacoch;
  • Zimné pneumatiky sú povinné od začiatku decembra do konca februára s minimálnou hĺbkou dezénu 4 mm.

 
V Moldavsku sú pomerne časté mobilné radarové kontroly, prostredníctvom označených policajných vozidiel.


Ceny

Pohonné hmoty: sú lacnejšie približne o 40-50 eurocentov na jeden liter paliva (benzín/diesel) ako v Slovenskej republike. Ceny sú mierne nižšie aj v oblasti tovarov a služieb. Aktuálne však zvyšujúca sa inflácia spôsobuje rast cien potravín, benzínu, nafty a plynu. 

 
Cestovanie osobným automobilom zo Slovenska 

Cesta autom z Bratislavy do Kišiňova cez Maďarsko a Rumunsko je dlhá približne 1300 km dlhá a zaberie 17 hodín (cez Maďarsko – Budapešť, Debrecín a maďarsko-rumunský hraničný priechod Biharkeresztes/Borş - Oradea a ďalej cez Rumunsko, trasa Cluj -Napoca, Bistriţa, Iaşi, Albiţa/Leuşeni (hlavný cestný hraničný rumunsko-moldavský prechod) – Kišiňov.

Alternatívna trasa vedie od Budapešti cez Segedín na maďarsko-rumunský hraničný prechod Nadlak, Arad, Deva, Sibiu, Brašov, Buzău, Bârlad, Huşi, Albiţa/Leuşeni a Kišiňov. Obe uvedené hlavné trasy sú na maďarskom a rumunskom území v pomerne dobrom stave a bezpečné. Značnú časť tvorí cesta cez obce, kde je znížené povolená rýchlosť. Cesta od hraníc s Rumunskom po Kišiňov je dlhá asi 100 km. V zimnom období (november- marec) je však potrebné na tomto úseku počítať so snehovými závejmi, ktoré môžu aj na viac dní zablokovať dopravu). Z Košíc je cesta dlhá približne 900 km a zaberie 14 hodín (Miskolc – Debrecen – Satu Mare - Sighetu Marmației – Iasi – Sculeni/Sculeni – Kišiňov). 

 

Doprava v hlavnom meste

V Kišiňove funguje na moldavské pomery pomerne kvalitná mestská hromadná doprava (autobusy, trolejbusy). Cestu je možné naplánovať cez webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu . Lístok je potrebné kúpiť u sprievodkyne/sprievodcu v dopravnom prostriedku. V niektorých prostriedkoch je už možné platiť aj platobnou kartou. Pri príjazde do Kišiňova vlastným alebo požičaným autom odporúčame orientovať sa na centrum. Stále absentujúca parkovacia politika na mnohých miestach spôsobuje chaotické parkovanie. Orientácia v meste je však pomerne dobrá a zrozumiteľná.

 

Taxislužba môže byť užitočná najmä pri ceste z letiska do centra (aj keď premávajú pravidelné trolejbusové a autobusové linky), v Kišiňove pôsobí niekoľko taxislužieb, k dispozícii sú napríklad aj aplikácie itaxi a Yandex. Populárna začína byť aj možnosť dopravy zdieľanými elektrickými kolobežkami, prostredníctvom aplikácie Bolt.

 

Pri cestovaní osobným vozidlom sa odporúča opatrnosť, vzhľadom na horší technický stav komunikácií. Napriek uspokojivej bezpečnostnej situácii v krajine sa neodporúča parkovať na odľahlých alebo osamelých miestach.

 

V prípade dopravnej nehody alebo inej zložitej situácie, je potrebné spojiť sa s políciou (112, možno sa dohovoriť aj v ruskom jazyku), s Veľvyslanectvom SR v Kišiňove (stála diplomatická služba +373-61-072-333  alebo s honorárnym konzulom SR v Kišiňove (+373-69-142-373).
 

Bezpečnostná situácia
Publikované 11.06.2022

Kriminalita je porovnateľná s inými krajinami východnej Európy alebo západného Balkánu. Voči turistom prevažuje drobná kriminalita a vreckári, a to hlavne na preľudnených miestach (trhoviská, MHD, turistické centrá). Centrum Kišiňova je však bezpečné. Stúpa však počet túlavých psov i v mestách. V súvislosti s dôsledkami rusko-ukrajinského konfliktu bola zaznamenaná vysoká migračná vlna. Počet utečencov z Ukrajiny sa však postupne znižuje, aj keď stále sa na území Moldavska nachádza cca 85 000 utečencov. Situácia je však relatívne stabilná. V regióne Podnestersko bolo v poslednej dobe zaznamenaných niekoľko bezpečnostných (teroristických) incidentov a útokov, zväčša na ciele vojenského, či bezpečnostného charakteru. Aj z tohto dôvodu ZÚ dôrazne neodporúča cestovanie občanov SR do spomínaného regiónu, z dôvodu obmedzenej možnosti poskytovania konzulárnej asistencie. 

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Publikované 11.06.2022

Letecké spojenie: Priame letecké spojenie so Slovenskou republikou neexistuje. Je vhodné použiť linky z Viedne do Kišiňova (Austrian Airlines prevádzkuje lety každý deň). Nízko-nákladová letecká spoločnosť WizzAir prevádzkuje priame lety z Viedne do Kišiňova (dvakrát týždenne) a tiež z Budapešti do Kišiňova. Z Viedne je možné letieť aj s prestupom vo Varšave, či v Bukurešti. 

Pozemné spojenie: Cesta autom z Bratislavy do Kišiňova cez Maďarsko a Rumunsko je približne 1300 km dlhá a zaberie 17 hodín. Z Košíc je cesta dlhá približne 900 km a zaberie 14 hodín. 

Doprava v hlavnom meste: V Kišiňove funguje na moldavské pomery pomerne kvalitná mestská hromadná doprava (autobusy, trolejbusy). Cestu je možné naplánovať cez webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu www.eway.md. Lístok je potrebné kúpiť u sprievodkyne/sprievodcu v dopravnom prostriedku. V niektorých prostriedkoch je už možné platiť aj platobnou kartou. Pri príjazde do Kišiňova vlastným alebo požičaným autom odporúčame orientovať sa na centrum. Stále absentujúca parkovacia politika na mnohých miestach spôsobuje chaotické parkovanie. Orientácia v meste je však pomerne dobrá a zrozumiteľná.

Taxislužba môže byť užitočná najmä pri ceste z letiska do centra (aj keď premávajú pravidelné trolejbusové a autobusové linky), v Kišiňove pôsobí niekoľko taxislužieb, k dispozícii sú napríklad aj aplikácie itaxi a Yandex. Populárna začína byť aj možnosť dopravy zdieľanými elektrickými kolobežkami, prostredníctvom aplikácie Bolt. 
 

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 11.06.2022

V krajine je sieť zdravotníckych zariadení (s výnimkou Kišiňova) nedostatočne rozšírená a v nižšej kvalite ako v SR. Existujú aj súkromné kliniky a ordinácie, ktoré však od cudzincov pred prevedením lekárskeho zákroku požadujú platbu. V celej krajine sa neodporúča pitie vody z vodovodu ale používať balenú pitnú vodu. Pred vycestovaním do krajiny dôrazne odporúčame zabezpečenie kvalitného  cestovného poistenia, s platnosťou pre krajiny mimo EÚ.  

Klimatické podmienky

Publikované 11.06.2022

Prevláda teplé podnebie. Zima, hlavne v oblastiach na juhu krajiny, je mokrá. Na severe a v strednej časti krajiny sa objavujú aj snehové prehánkami (najmä v januári a februári ), s teplotami málokedy nižšími ako -5°C. Letá sú teplé a  teplota dosahuje 28 - 33° C. Kišiňov je veľmi zelené mesto s množstvom parkov, ktoré najmä v lete poskytujú príjemný tieň pred silným slnkom. 

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Moldavsko je
8. marec
Medzinárodný deň žien
DÁTUM DEŇ SVIATOK
1. január nedeľa Nový rok
7. január sobota Pravoslávne Vianoce
8. marec streda Medzinárodný deň žien
24. apríl pondelok Pravoslávna Veľká noc
25. apríl utorok Pravoslávny Veľkonočný pondelok
1. máj pondelok Deň práce
2. máj utorok Deň rodičov/Pamiatka zosnulých
9. máj utorok Deň Víťazstva
1. jún štvrtok Medzinárodný deň detí
27. august nedeľa Deň nezávislosti
31. august štvrtok Deň štátneho jazyka
14. október sobota Deň mesta Kišiňov
21. november utorok Deň mesta Cahul
25. december pondelok Prvý sviatok vianočný
Dôležité telefónne čísla
Publikované 11.06.2022

Predvoľba krajiny: +373; 
Rýchla pomoc: 112;
Polícia: 112; 
Požiarna služba: 112
 

Rady a odporúčania
Publikované 23.06.2022

Pri vstupe do Podnesterského regiónu je potrebné mať pri sebe platný cestovný pas 

Na území separatistického Podnesterska je bezpečnostná situácia špecifická. Pred cestou do tohto regiónu, ktorý je mimo faktického mocenského vplyvu vlády v Kišiňove, je potrebné sa informovať o aktuálnej situácii a podmienkach cestovania na Veľvyslanectve SR v Kišiňove, resp. u honorárneho konzula SR v Kišiňove. Vzhľadom na napätý stav medzi Moldavskou republikou a jeho separatistickou provinciou – Podnesterskom treba počítať so zvýšenou kontrolou pohybu tovarov a osôb. Tento režim sa môže dotknúť aj slovenských firiem obchodujúcich s firmami na území Podnesterska. Možnosti poskytnutia účinnej konzulárnej ochrany zo strany veľvyslanectva sú na území Podnesterska značne obmedzené. Z tohto dôvodu Veľvyslanectvo SR v Kišiňove odporúča vyvarovať sa provokatívnemu správaniu, ktoré by mohlo viesť až k zásahu miestnych bezpečnostných zložiek, prípadne dočasnému obmedzeniu na osobnej slobode. Ide najmä o fotografovanie strategických budov, príslušníkov bezpečnostných zložiek a podobne.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Skupina ministrov zahraničných vecí európskych a ďalších krajín a predstaviteľov medzinárodných organizácií sa 5. apríla 2022 zišla v Berlíne na pozvanie Nemecka, Francúzska a Rumunska vo formáte takzvanej Platformy na podporu Moldavska.

V súvislosti s nadchádzajúcim ukončením misie v Moldavskej republike dnes (26. januára 2022) veľvyslanca Dušana Dacha prijala prezidentka Moldavskej republiky M. Sandu.

Ingrid Brocková, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky začala druhý deň pracovnej cesty v Moldavskej republike rokovaním s Veaceslavom Dobindom, štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskej integrácie Moldavskej republiky.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok navštívil v stredu (15. septembra 2021) Moldavskú republiku. Počas svojej prvej návštevy Kišiňova vo funkcii ministra rokoval s podpredsedom vlády a rezortným partnerom Nicolae Popescu a podpredsedom vlády pre reintegráciu Vladom Kulminskim. Ministra I. Korčoka prijala aj predsedníčka vlády Natalia Gavrilita a predseda parlamentu Igor Grosu. Návšteva vyvrcholila prijatím I. Korčoka prezidentkou Moldavskej republiky Maiou Sandu.


Moldavsko

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Moldova
Oficiálny názov Moldavská republika
Oficiálny anglický názov Republic of Moldova
Zaužívaný názov Moldavsko
Miestny názov krajiny Republica Moldova
Svetadiel Európa
Hlavné mesto Kišiňov
Anglický názov hlavného mesta Chisinau
Miestny názov hlavného mesta Chișinău
Názov meny Moldavský lei
Medzinárodná skratka meny MDL
Telefónna predvoľba +373
Úradné jazyky Rumunský (v oficiálnom, aj neoficiálnom styku je však stále veľmi rozšírený aj ruský jazyk)
Časové pásmo +0200
Internetová doména .md
Medzinárodná poznávacia značka MD
Zem. dĺžka hl. mesta 28.83229
Zem. šírka hl. mesta 47.02451
Vznik štátu 27.08.1991
Štátne zriadenie Parlamentná republika

Webová stránka ministerstva

Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Moldova

Uznanie Slovenskej republiky 01.01.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 01.01.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 16.02.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kišiňove

Str. A. Sciusev 101, MD-2012 Kišiňov
Telefón
+373 22200252
Fax
+373 22200254
Núdzová linka
+37361072333

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kišiňove

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Publikované 14.06.2022
Dátum Popis
04/2022 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka v Moldavsku, v rámci spoločnej návštevy ministrov zahraničných vecí formátu S3
03/2022 Pracovná návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Moldavsku
11/2021 Pracovná návšteva štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Ingrid Brockovej v Moldavsku
09/2021 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí SR Ivana Korčoka v Moldavsku
01/2019 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka v Moldavsku v pozícií Chief in the Office OBSE
09/2018 Pracovná návšteva štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí SR Lukáša Parízeka v Moldavsku
05/2018 Pracovná cesta Moldavského podpredsedu vlády Iurie Leancu na Slovensku.

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Aktuálne

Veľvyslanectvo SR v Kišiňove informuje o aktuálnych tendroch v Moldavsku.

Projekt je založený na spolupráci slovenskej mimovládnej organizácie Európska migračná agentúra (EMA) – Development and Mobility Agency, Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky (Digitálna koalícia), IT Asociácie Moldavska (ATIC) a partnermi zo súkromného sektora – spoločnosťami ESET, Orange Slovensko a Orange Moldova.

Veľvyslanec SR v Moldavsku Dušan Dacho 10. novembra 2021 rokoval s členkou vlády Moldavskej republiky a guvernérkou Autonómnej oblasti Gagauzsko Irinou Vlah.

Ekonomické informácie o teritóriu
Moldavsko - Ekonomické informácie o teritóriu 2021
PDF 887.3 kB, 21.6.2022, 50 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Moldavsko - Ekonomické informácie o teritóriu 2021
PDF 887.3 kB, 21.6.2022, 50 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy

Aktuálne

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moldavsku informuje o úspechu slovenských vinárov, ktorí získali na medzinárodnej súťaži ExpoVin 2016 v moldavskom Kišiňove, ktorá sa uskutočnila 17. – 20. 02. 2016, osem zlatých a štyri strieborné medaily.

Moldavsko - Ekonomické informácie o teritóriu 2021
PDF 887.3 kB, 21.6.2022, 50 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Aktuálne

V Medzinárodný deň ľudských práv, 10. decembra 2019, Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Kišiňove zorganizoval recepciu k 30. výročiu Nežnej revolúcie, spojenú s výstavou plagátov pripomínajúcich revolučné udalosti v období november – december 1989.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kišiňove sa 8. decembra 2019 zúčastnilo na 23. ročníku Medzinárodného charitatívneho bazáru, ktorý sa konal v priestoroch národného výstaviska Moldexpo v Kišiňove.

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Moldavsku Dušan Dacho vystúpil 20. novembra 2019 pred študentmi a pedagógmi lýcea Heritage International School, Chisinau s prednáškou pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie v bývalej ČSFR.

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Moldavsku Dušan Dacho 15. októbra 2019 spoločne s guvernérkou Gagauzskej autonómnej oblasti a členkou vlády Moldavskej republiky Irinou Vlah otvorili v galérii hlavného mesta autonómie Komarate výstavu plagátov k 75. výročiu SNP.

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Moldavskej republike Dušan Dacho a rektor Univerzity európskych štúdií v Kišiňove Iurie Sedlețchi 4. decembra 2018 na pôde Univerzity európskych štúdií v Kišiňove spoločne otvorili výstavu „100 rokov slovenskej diplomacie“ pripravenú Odborom kultúrnej diplomacie rezortu zahraničia v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied.

​Slovenská a česká komunita v Kišiňove si v spoločnosti zástupcov diplomatického zboru a moldavskej spoločnosti 12. novembra 2018 pripomenuli 100. výročie založenia Československej republiky.

Na pôde Moldavskej štátnej univerzity v Kišineve sa v utorok 13. novembra začína festival dokumentárneho filmu krajín Stredoeurópskej kultúrnej platformy nazvaný Prekročiť hranice. Hlavným gestorom a organizátorom tohto podujatia je Slovenská republika. Festival, ktorého úvodný deň patrí projekcii dokumentárneho filmu slovenského režiséra Jara Vojteka Hranica, sa koná pod záštitou moldavského ministra kultúry Borisa Focsu.


Back To Top