Nigéria

Vlajka Nigérie

Nigéria

Abuja - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Upozornenie pred cestou

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje na dlhodobo zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Nigérii.


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Aktuálne

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje na dlhodobo zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Nigérii.

Podmienky vstupu
Aktualizované 19.05.2024
Publikované 22.06.2022

Tieto informácie zohľadňujú podmienky vstupu do krajiny pre občanov Slovenskej republiky pre najbežnejšie typy cestovania, o ktorých má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vedomosť.

Pravidlá vstupu ich výklad, spôsob vykonávania a prijímanie akýchkoľvek zmien je v plnej kompetencii nigérijských orgánov.

Pred cestou dôrazne odporúčame preveriť podmienky vstupu na Veľvyslanectve Nigérijskej federatívnej republiky vo Viedni: +43 1 712 66 86 203 kl. 203 alebo 207

 

Cestovné odporúčanie

V súčasnosti platí cestovné odporúčanie stupňa 3 – odporúčanie necestovať (necestovať do určitých oblastí).

 

Cestovné doklady

K vstupu do Nigérie je potrebný cestovný pas, ktorý musí byť platný 6 mesiacov po plánovanom odchode z krajiny.

​​​​​​​

Víza

Občania Slovenskej republiky potrebujú k vstupu do Nigérie vízum, ktoré musí byť vystavené vopred na veľvyslanectve Nigérie. Žiadosť o vízum sa podáva elektronicky vrátane platby za vízum.

Niektoré kategórie podnikateľov môžu požiadať o tzv. visa on arrival.

Podmienky je potrebné overiť na stránke nigérijského imigračného úradu.

Podmienky na udelenie víza

 

COVID-19

Nigéria už nevyžaduje žiadne potvrdenia o vakcinácii proti COVID-19.

 

Povinné očkovania

Pre vstup do Nigérie je povinné očkovanie proti žltej zimnici. Cestujúci sa preukazuje medzinárodným očkovacím preukazom, ktorý obsahuje potvrdenie o očkovaní.

Odporúčajú sa očkovania proti brušnému týfusu, žltačke, detskej obrne, cholere, besnote.

Prehľad očkovaní poskytne Poliklinika cudzokrajných chorôb v Bratislave, kontakt +421 2 52 92 56 88.

 

Overte si informácie

Aktuálne podmienky vstupu do Nigérie odporúčame overiť na stránke Veľvyslanectva Nigérijskej federatívnej republiky vo Viedni.

Cestovanie s deťmi
Aktualizované 19.05.2024
Publikované 24.06.2022

Ak dieťa cestuje iba s jedným z rodičov, potrebuje súhlas druhého rodiča.

Ak dieťa cestuje s inou osobou ako je rodič dieťaťa, potrebuje súhlas oboch rodičov.

Aktuálne podmienky vstupu do Burkiny Faso odporúčame overiť na stránke Veľvyslanectva Burkiny Faso vo Viedni (s.r@abfvienne.at).

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 6389 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 6645 stiahnutí
Stiahnuť
Miestne špecifiká
Publikované 22.06.2022

Veľvyslanectvo SR v Abuji je teritoriálne príslušné aj pre tieto krajiny: Benin, Ghana, Sierra Leone, Guinea, Guinea Bissau, Rovníková Guinea, Senegal, Gambia, Mali, Kamerun, Gabun, Kapverdy, Burkina Faso, Pobrežie Slonoviny, Libéria, Niger, Togo, Sv.Tomáš a princov ostrov.
Nigéria uznáva medzinárodný vodičský preukaz vydaný v SR. Colné a devízové predpisy sú prakticky totožné vo všetkých členských štátoch ECOWASu. S Európou je krajina spojená viacerými priamymi vzdušnými cestami, predpisy na letiskách sú, pokiaľ ide o prílety a odlety, približne rovnaké ako v iných častiach sveta. Osobitne prísne sa posudzujú pokusy o prepravu zakázaných tovarov /slonovina, kože zvierat, umelecké predmety/ a peňažnej hotovosti nad 5 000 USD. Celá západoafrický región je zaradený do osobitného vízového režimu.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Info pre motoristov
Bezpečnostná situácia
Aktualizované 15.08.2023
Publikované 22.06.2022

Bezpečnostná situácia v krajinách konzulárneho obvodu veľvyslanectva:

Hoci  krajiny   západnej   a strednej  Afriky,  ktoré  sú  v konzulárnom  obvode veľvyslanectva , zaznamenali významný pokrok v oblasti ekonomického rastu, demokratizácie a regionálnej spolupráce, obavy z budúceho vývoja vyvolávajú naďalej vnútropolitické 
napätia a konflikty, pašovanie drog, pirátstvo, extrémizmus a terorizmus, ako aj iné vznikajúce (ekonomické) hrozby. 

 

Charakteristika bezpečnostných hrozieb:

1.Väčšinu ozbrojených konfliktov predstavujú vnútroštátne  konflikty, ktoré sa v regióne od získania nezávislosti krajín premietli do piatich rozsiahlejších občianskych vojen.

2. Incidenty príznačné pre občianske vojny sa výrazne znížili, čo predstavuje pozitívny zlom z hľadiska politickej stability v regióne.

3. Aktuálne  prejavy  politického  napätia  a  novovznikajúcich  hrozieb spôsobujú nízka ekonomická a sociálna úroveň, korupcia, voľby, dlhotrvajúce etnicko-národné konflikty.

4. Osobitnou črtou bezpečnostného prostredia je účasť mladej generácie v hnutiach odporu, rýchly rozvoj extraktívneho priemyslu, územného plánovania a devastácia životného prostredia.

5. Prejavy politického napätia spôsobuje organizovaný zločin, pašovanie drog, ľudí a tovarov, námorné pirátstvo, extrémizmus/terorizmus. 

6. V dôsledku ekonomickej stagnácie, vysokej miery nezamestnanosti a terorizmu pretrvávajú tlaky na pohyb migrantov.

7. Veľká časť organizovaného zločinu a pirátstva je okrem ekonomickej a sociálnej zaostalosti  dôsledkom  nízkej kontroly štátu v regiónoch. Vo všetkých  krajinách je prítomná vysoká miera kriminality.

 

Cestovné odporúčania:

Aktuálne cestovné  odporúčania sú zverejňované na  webovej  stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pod príslušnou krajinou a spolu s upozorneniami pred cestou ich nanájdete na webovej stránke veľvyslanectva .

 

Praktické rady pre cestovateľov:

Plánujte svoje letecké príchody a odchody do/z krajiny, resp. v rámci krajiny počas dňa a nie vo večerných a nočných hodinách. Vyhýbajte sa väčším zhlukom ľudí a demonštráciám. Uprednostnite kaviarne a reštaurácie v hoteloch. 
 
Pri  presunoch  po meste uprednostnite hotelové taxíky alebo letiskové taxíky. Kvôli možnosti ozbrojených prepadov a krádeží neodporúčame cestovať miestnou verejnou dopravou. 

V prípade zdravotných problémov odporúčame navštíviť súkromné kliniky.  

Voda vo verejnej sieti nie je pitná, na pitie a varenie je potrebné vodu filtrovať, prípadne kupovať vo fľašiach. 

Využívať medzinárodné kreditné a platobné karty je možné len obmedzene, hlavne v hoteloch,  veľká väčšina platieb však prebieha v hotovosti. Nenoste väčšie sumy peňazí pri sebe.

Pri  akejkoľvek  pochybnosti  kontaktujte Veľvyslanectvo SR v Abuji, v Nigérii, na telefóne: +234 9092243995, pohotovostný mobil  +234 909 224 3997 alebo na emailovej adrese: emb.abuja@mzv.sk.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 24.06.2022

V Nigérii nejestvuje rýchla zdravotná pomoc. Najčastejším ochorením je malária. Jej diagnostikovanie aj liečba sú na solídnej úrovni. Potrebné je však navštíviť súkromné kliniky. Keďže v krajine nejestvuje systém zdravotného poistenia, všetky služby sa platia v hotovosti. Liečba malárie vyjde na cca 100 USD. Pri vážnejšom ochorení alebo nevyhnutnom chirurgickom zákroku sa odporúča odcestovať do Európy. Pitná voda nie je bežne dostupná, vhodné je kupovať ju vo fľašiach. 

Klimatické podmienky

Publikované 24.06.2022

V strede krajiny sa nachádza 600-1700 metrov vysoká náhorná plošina z kryštalických bridlíc, ktorá sa pozvoľna znižuje k hranici so štátom Niger a k severovýchodu prechádza do panvy Čadského jazera. Na západe plošinu ohraničuje údolie rieky Niger, na juhu klesá do širokej zvlnenej nížiny jej najväčšieho prítoku rieky Benue. Nad juhozápadným lagúnovým pobrežím sa dvíha neveľmi vysoká plošina s najväčšou koncentráciou obyvateľstva. Takmer celú východnú hranicu s Kamerunom lemujú výbežky Adamauského pohoria a za údolím rieky Benue vrchy Mandara. Podnebie je tropické s výrazným obdobím dažďov, avšak od juhu k severu veľmi odlišné. Najintenzívnejšie zrážky má pobrežná nížina na juhovýchode /až 4000 mm/. Smerom na sever sa dĺžka obdobia dažďov i množstvo zrážok znižuje /obdobie dažďov trvá od mája do septembra/. Od konca novembra do konca januára/februára je obdobie harmatanu, kedy je ovzdušie veľmi prašné v dôsledku vetrov fúkajúcich zo severu jemný piesok z púšte. Klimatické podmienky sú veľmi náročné. Teploty sa celoročne pohybujú od 25 do 40 stupňov Celzia. Klimatizácia na pracoviskách a v bytoch je nevyhnutná. Častými ochoreniami sú malária, detská obrna, žltá zimnica, tuberkulóza, alarmujúci je počet infikovaných vírusom HIV. 

Štátne sviatky
Dôležité telefónne čísla
Publikované 24.06.2022

Polícia 199

Informácie 997

Požiarnici 999

Operátor /tel./ 190

Rady a odporúčania

Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Abuji usporiadalo 22. apríla 2024 v spolupráci s Delegáciou Európskej únie a veľvyslanectvami Českej republiky, Maďarska a Poľska spoločnú kultúrnu akciu pri príležitosti 20. výročia vstupu našich krajín do EÚ.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 16. januára 2020 veľvyslankyňu Nigérie v SR so sídlom vo Viedni Vivien Nwunakuk Rose Okeke pri príležitosti ukončenia jej diplomatickej misie.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek prijal dnes (6. novembra 2017) dezignovanú veľvyslankyňu Nigérie v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Vivian Nwunaku Rose Okeke.

​Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek absolvoval 10. a 11. novembra historicky prvú oficiálnu návštevu Nigérie.

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák 1. decembra 2014 v súvislosti s teroristickým útokom z 28. novembra 2014 v hlavnej mešite v nigérijskom meste Kano, ktorý si opätovne vyžiadal úmrtia a zranenia stoviek obetí, zaslal sústrastný telegram ministrovi zahraničných vecí Nigérijskej federatívnej republiky Aminu Bashir Walimu. „Slovenská republika dôrazne odsudzuje tento neospravedlniteľný zločin teroristov a vyjadruje solidaritu nigérijskej vláde v jej úsilí pri zabezpečení mierového života na celom území Nigérie,“ uvádza sa v telegrame, ktorým minister M. Lajčák vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým po obetiach týchto tragických teroristických činov.


Nigéria

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Nigeria
Oficiálny názov Nigérijská federatívna republika
Oficiálny anglický názov Federal Republic of Nigeria
Zaužívaný názov Nigéria
Miestny názov krajiny Federal Republic of Nigeria
Svetadiel Afrika
Hlavné mesto Abuja
Anglický názov hlavného mesta Abuja
Miestny názov hlavného mesta Abuja
Názov meny naira
Medzinárodná skratka meny NGN
Telefónna predvoľba +234
Úradné jazyky angličtina
Časové pásmo +0100
Internetová doména .ng
Medzinárodná poznávacia značka NG
Zem. dĺžka hl. mesta 7.48930
Zem. šírka hl. mesta 9.06433
Vznik štátu 01.10.1960
Štátne zriadenie federácia

Oficiálna vládna stránka

The State House, Abuja

Minister zahraničných vecí Geoffrey Onyeama
Webová stránka ministerstva

Ministry of Foreign Affairs, Nigeria

Uznanie Slovenskej republiky 01.09.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 01.01.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Abuji

21st Crescent, Off Constitution Avenue, Central Business District, Abuja
Telefón
+234 909 224 3995 ( sekretariát )
Email

sekretariát

Email konzulárneho oddelenia

konzulárne oddelenie

Núdzová linka
+234 909 224 3997

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Abuji

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Aktuálne

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Abuji informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť, že v poslednom období rozvinuli svoje aktivity niektoré spoločnosti v západnej Afrike, ktoré zneužívajú pandémiu Covid-19.

V súvislosti s prípadmi podvodných ponúk z krajín západnej a strednej Afriky, odporúčame slovenským podnikateľským subjektom zvýšenú opatrnosť.

Ekonomické informácie o teritóriu
Nigéria - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 426.7 kB, 19.9.2023, 253 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Nigéria - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 426.7 kB, 19.9.2023, 253 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy

Aktuálne

Nigéria - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 426.7 kB, 19.9.2023, 253 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Tomáš Felix
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Abuji
Email tomas.felix@mzv.sk
Funkcia ekonomický diplomat, veľvyslanec

Kultúra a krajania

Aktuálne

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Abuji usporiadalo 22. apríla 2024 v spolupráci s Delegáciou Európskej únie a veľvyslanectvami Českej republiky, Maďarska a Poľska spoločnú kultúrnu akciu pri príležitosti 20. výročia vstupu našich krajín do EÚ.

Pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR a ukončenia festivalu slovenských a českých filmov veľvyslanec SR Peter Holásek a veľvyslanec ČR Marek Skolil usporiadali vo štvrtok 25. októbra vo Francúzskom inštitúte v Abuji koktail.

​Pri príležitosti osláv 100.výročia vzniku Československa otvoril veľvyslanec Peter Holásek v pondelok 22.októbra vo Francúzskom kultúrnom inštitúte v Abuji Týždeň slovenských a českých filmov. Filmovú prehliadku zorganizovali veľvyslanectvá SR a ČR v Nigérii. P.Holásek vo svojom úvodnom prejave uviedol, že hoci Československo sa v roku 1993 rozdelilo na dve krajiny, oba národy si dnes s určitou hrdosťou pripomínajú spoločnú históriu.


Back To Top