Nórsko

Vlajka Nórska

Nórsko

Oslo - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Upozornenie pred cestou

​​​​​​​Od 12. februára 2022 Nórsko zrušilo pre všetky prichádzajúce osoby (bez ohľadu na to, či je osoba zaočkovaná/nezaočkovaná proti COVID-19 alebo ochorenie prekonala ) požiadavky ohľadom COVID-19 pri vstupe do krajiny.


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Aktuálne

​​​​​​​Od 12. februára 2022 Nórsko zrušilo pre všetky prichádzajúce osoby (bez ohľadu na to, či je osoba zaočkovaná/nezaočkovaná proti COVID-19 alebo ochorenie prekonala ) požiadavky ohľadom COVID-19 pri vstupe do krajiny.

Podmienky vstupu
Publikované 16.05.2022

Slovenskí občania plánujúci cestu do krajiny (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz. 

Doklad totožnosti je potrebné mať neustále pri sebe, a to pre prípad možnej kontroly totožnosti zo strany polície. 

Uistite sa, že váš cestovný pas alebo občiansky preukaz bude platný počas celého pobytu. 

Minimálna platnosť cestovného dokladu a občianskeho preukazu sa nevyžaduje. Turistický pobyt možný bez víz a registrácie po dobu maximálne 90 dní.

Cestovanie s deťmi
Publikované 16.05.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas/občiansky preukaz), v prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 14.6 kB, 13.6.2022, 582 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 14.3 kB, 13.6.2022, 598 stiahnutí
Stiahnuť
COVID-19
Aktualizované 02.02.2023
02.02.2023
Aktualizovaný dátum.
Publikované 16.06.2022

Od 12. februára 2022 Nórsko zrušilo pre všetky prichádzajúce osoby (bez ohľadu na to, či je osoba zaočkovaná/nezaočkovaná proti COVID-19 alebo ochorenie prekonala ) požiadavky ohľadom COVID-19 pri vstupe do krajiny.

 

Odkazy na oficiálne zdroje informácií o COVID-19 v Nórsku

Oficiálna informačná stránka pre oblasť zdravotníctva v Nórsku

Nórska imigračnej služby (UDI)

Ministerstvo zahraničných vecí Nórska

Nórsky úrad verejného zdravotníctva (FHI)

 

Svalbard

Pri vstupe na Svalbard je potrebné, aby sa občania SR (vrátane detí) preukázali platným cestovným pasom.

 

Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke guvernéra Svalbardu.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Publikované 16.05.2022

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby: ceny sú v porovnaní so Slovenskou republikou vo väčšine prípadov približne o 100% vyššie.

Platby kartou: v Nórsku je veľmi jednoduché a praktické používať medzinárodné platobné karty, sieť bankomatov MINIBANK je hustá, takmer všetky obchody a služby karty prijímajú. 

Alkohol a fajčenie: Nórsky štát má monopol na výrobu, dovoz a distribúciu alkoholu. Alkoholické nápoje sú zaťažené vysokými daňami a sú teda veľmi drahé. Nie je povolené požívanie alkoholu na verejnosti. Väčšina turistických ubytovní taktiež nepovoľuje predaj a pitie alkoholu. Platia značné obmedzenia pre fajčiarov, nie je povolené fajčenie v uzavretých verejných priestoroch a reštauráciách.

Nefajčí sa pri jazde v dopravných prostriedkoch apod.
 
Počasie a bezpečnosť: Rýchle zmeny počasia a atmosférického tlaku môžu ovplyvniť zdravotný stav vnímavejších jedincov. Netreba podceňovať náročné klimatické podmienky a ich premenlivosť. Neodporúča sa vychádzať do rozsiahlych lesných oblastí s minimálnym osídlením jednotlivo. Bezpečnostná situácia v krajine je relatívne dobrá, aj tak je ale vhodné zachovávať základné pravidlá všeobecnej ostražitosti - mať pod trvalou kontrolou batožinu, doklady a financie, najlepšie rozdelené na niekoľkých miestach.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Publikované 16.05.2022

V hotovosti je možné bez obmedzení doviezť alebo vyviezť bankovky a mince v hodnote max. 25000 NOK (cca 2500 eur. Vyššiu sumu je nutné prihlásiť a zapísať do predpísaného formulára; ak nájde colná kontrola vyššiu nepriznanú sumu, zabaví ju a uloží pokutu.

Maximálna povolená hodnota všetkých zakúpených vecí mimo krajinu, ktoré so sebou prinášate do Nórska bez nutnosti platenia cla, je 6000 NOK (cca 600 eur), alebo 3000 NOK (cca 300 eur), ak sa vraciate do Nórska v priebehu 24 hodín. Pri presiahnutí tejto sumy sa platí clo vo výške 25%. Do tejto sumy sa nezarátava povolené množstvo alkoholu a tabakových výrobkov.

Kvóta na dovoz liehovín (22-60% vrátane): 1 l. Dovoz alkoholu nad 60% je zakázaný. 

Kvóta na dovoz vína (2,5-22% vrátane): 1,5 l (2 fľaše). Je možné nahradiť kvótu na liehoviny vínom/pivom, v takom prípade je to +1,5 l vína alebo piva, teda spolu 4 fľaše. 

Kvóta na dovoz piva/muštu (2,5-4,7% vrátane): 2 l (6x 0,33 l plechovky/fľašky). Je možné nahradiť kvótu na víno rovnakým množstvom piva/muštu, teda +2 l.

Kvóta na dovoz cigariet a iných tabakových výrobkov: 200 cigariet alebo 250 g iných tabakových výrobkov. Kvóta na dovoz tabakového papiera: 200 ks. Od 1. januára 2022 nie je možné zameniť kvótu na cigarety/tabakové výrobky za iné kvóty. 

Minimálny vek na dovoz alkoholu a tabakových výrobkov je 18 rokov, v prípade alkoholu nad 22% je však minimálny vek 20 rokov.

Na dovoz zemiakov do krajiny je potrebné špeciálne povolenie. 

Je zakázaný dovoz narkotík, jedov a liekov (lieky dovolené len v menšom množstve na osobnú potrebu, odporúča sa mať  potvrdenie od lekára, najlepšie v anglickom jazyku), ďalej zbraní, streliva a zábavnej pyrotechniky (bez špeciálneho povolenia), vtákov a exotických zvierat.

Info pre motoristov
Publikované 16.05.2022

Zelená karta potvrdzujúca zákonné poistenie motorových vozidiel nie je oficiálne potrebná, ale pre zjednodušenie situácie v prípade havárie sa plne odporúča si ju obstarať. Slovenský občan, ako občan EU/Európskeho hospodárskeho priestoru môže v Nórsku používať vodičský preukaz vydaný v SR po dobu jeho platnosti. Slovenský občan môže požiadať o výmenu platného vodičského preukazu za nórsky, avšak nie je to jeho povinnosťou.

Vozidlo registrované v zahraničí môže byť do Nórska bezcolne dovezené a riadené jedine osobou, ktorá má trvalý pobyt mimo Nórska. Toto vozidlo nesmie byť komerčne využívané. 

Ďalšie informácie k tejto problematike 

Pre vodiča za jazdy (so spusteným motorom auta) platí zákaz telefonovania mobilným telefónom, pokiaľ nie je vozidlo vybavené zariadením handsfree. Pri šoférovaní platí hranica 0,2 promile alkoholu v krvi. Motoristi platia mýta v stanovených úsekoch (mosty, tunely, vjazd do centra niektorých miest). Vozidlá sú kontrolované z hľadiska dodržiavania maximálneho povoleného zaťaženia; za priestupky sú ukladané vysoké pokuty.

Užívatelia ciest a diaľnic v Nórsku neplatia jednu súhrnnú čiastku tak, ako je tomu na Slovensku, ale rôzne a premenlivé poplatky pri vjazde do niektorých miest, prejazde novo postaveným úsekom diaľnice, prejazde cez novo postavený most či prejazde tunelom. Ceny sa pohybujú od 15 do 300 NOK pre vozidlá do hmotnosti 3500 kg. Ťažšie vozidlá platia väčšinou dvojnásobok.

V posledných rokoch sa vyberanie mýta v niektorých mestách automatizuje. Pri vjazde do Osla vodič prejde mýtnou bránou a nezastavuje. Pokiaľ je vozidlo vybavené predplatnou elektronickou kartou, prejazd sa z karty odčíta. Ostatné vozidlá sú pri prejazde vyfotografované a platba sa uskutoční po prejazde. Vodič vozidla buď do troch dní zaplatí dlžnú čiastku v hotovosti na čerpacích staniciach ESSO alebo na centrále výberu mýtneho v centre Osla, alebo mu do 3 mesiacov príde poštou na domácu adresu faktúra. Spoločnosť, ktorá eviduje vozy registrované v zahraničí, zašle faktúru zahraničným návštevníkom. 

Niektoré vnútrozemské cesty pretínajúce pohoria a náhorné plošiny (vrátane hlavných ťahov) bývajú v zime uzavreté a sú zjazdné prakticky len v období jún-september.

Oficiálne nórske informácie sú v angličtine na stránkach nórskej správy ciest www.vegvesen.no  a www.autopass.no.

Parkovanie v centre Osla je možné len na vyznačených miestach, ktoré sú zónovo rozdelené a spoplatnené. Kontroly úhrady parkovného, ako aj dodržiavania dopravných predpisov sú veľmi striktné a pokuty sa môžu pohybovať vo vysokých sumách. 

Ceny pohonných hmôt sú pomerne vyššie ako v Slovenskej republike.

Bezpečnostná situácia
Publikované 16.05.2022

Kriminalita v Nórsku je pomerne nízka, aj napriek tomu sa turistom odporúča byť ostražití a nenechávať svoje osobné veci bez dozoru. 

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Publikované 16.05.2022

Letecké spojenie: Priame letecké spojenie so Slovenskou republikou neexistuje; je vhodné použiť linky z Viedne, Krakova, z Prahy, Budapešti, alebo iných miest. Letecké spoločnosti Norwegian a Austrian Airlines lietajú z Viedne do Osla na letisko Gardermoen (OSL) a letecká spoločnosť Ryanair lieta do Osla (z Viedne alebo Krakova) na letisko Torp – Sandefjord (TRF), ktoré je od hlavného mesta vzdialené 90 minút autom/autobusom/vlakom. Letecká spoločnosť Wizzair momentálne ponúka len spojenie z Budapešti.  Ako transfer z letiska Gardermoen do centra je najčastejšie využívaný vlak Flytoget. Z letiska Torp Sandefjord do centra odporúčame využiť autobus Torp-Ekspressen (90 min). 

Pozemné spojenie: Cesta autom z Bratislavy do Osla je približne 1700 km dlhá; je možné využiť rôzne trasy, napr. cez Česko, Nemecko a Švédsko, alebo cez Česko, Nemecko a trajektom priamo do Osla, prípadne cez Česko, Nemecko, Dánsko a Švédsko. 

Doprava v hlavnom meste: V Osle funguje kvalitná mestská hromadná doprava (električky, autobusy, metro, vlaky, trajekty). Cestu je možné naplánovať cez aplikáciu „Ruter“, alebo cez webovú stránku www.ruter.no, kde je takisto možné kúpiť aj lístok. Lístok je možné kúpiť aj v pobočke trafík Narvesen, 7-Eleven, Deli De Luca a Mix, ako aj v niektorých iných vybraných obchodoch, ďalej v zákazníckom centre Ruter S, v servisných centrách, prípadne priamo u vodiča. 

V Osle je vybudovaná veľmi dobrá infraštruktúra aj na jazdu na bicykli, je možné si prostredníctvom viacerých spoločností za poplatok požičať bicykel alebo kolobežku. 

Taxislužba môže byť užitočná najmä pri ceste z letiska do centra, v Osle pôsobí niekoľko taxislužieb, k dispozícii je napríklad aj aplikácia Bolt a Uber. Pri príjazde do Osla vlastným alebo požičaným autom odporúčame orientovať sa na centrum (Sentrum), orientácia je dobrá a zrozumiteľná. 

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 16.05.2022

V krajine je sieť zdravotníckych zariadení dostatočne rozšírená. Existujú aj súkromné kliniky a ordinácie, ktoré však od cudzincov hneď po prevedení lekárskeho zákroku požadujú platbu, ktorá je niekoľkonásobne vyššia ako v SR. V celej krajine je voda z vodovodu pitná. Pri poskytnutí zdravotnej pomoci je potrebné mať európsky preukaz zdravotného poistenca. 

Klimatické podmienky

Publikované 16.05.2022

Rýchle zmeny počasia a atmosférického tlaku môžu ovplyvniť zdravotný stav vnímavejších jedincov. Netreba podceňovať náročné klimatické podmienky a ich premenlivosť. Neodporúča sa vychádzať do rozsiahlych lesných oblastí s minimálnym osídlením jednotlivo.

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Nórsko je
10. apríl
Veľkonočný pondelok
DÁTUM DEŇ SVIATOK
1. január nedeľa Nový rok
10. apríl pondelok Veľkonočný pondelok
14. apríl piatok Zelený štvrtok
15. apríl sobota Veľký piatok
17. apríl pondelok Veľkonočná nedeľa
1. máj pondelok Deň práce
17. máj streda Deň ústavy
26. máj piatok Deň nanebovsúpenia Pána
5. jún pondelok Turíce - Svätodušná nedeľa
6. jún utorok Turíce - Svätodušný pondelok
25. december pondelok Prvý sviatok vianočný
26. december utorok Druhý sviatok vianočný
Dôležité telefónne čísla
Publikované 16.05.2022

Predvoľba krajiny: +47; 
Rýchla pomoc: 113;
Polícia: 112; 
Požiarna služba: 110
 

Rady a odporúčania
Publikované 16.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková prijala dnes 25. júla 2022 veľvyslanca Nórskeho kráľovstva Terje Theodora Nervika pri príležitosti blížiaceho sa ukončenia jeho diplomatickej misie v SR.

Nórsky minister kultúry Abid Raja na slávnostnej ceremónii v Múzeu kultúrneho dedičstva formálne odovzdal veľvyslankyni Slovenskej republiky v Nórsku Denise Koterec Frelichovej 44 rímskych mincí (antoniani) z 3. storočia, nezákonne vyvezených zo Slovenska do Nórska.

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 24. júla 2018 mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Nórskeho kráľovstva Inge Magistad pri príležitosti ukončenia jej diplomatickej misie v Slovenskej republike.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek dnes (6. februára 2018) spolu s viceprimátorkou Košíc Renátou Lenártovou, veľvyslankyňou Nórska Ingou Magistad a nórskym autorom Edvardom Hoemom vystúpil na slávnostnom odhalení pamätníka nórskemu spisovateľovi Bjørnstjerne Bjørnsonovi v Košiciach.

Mediácia a mierové riešenie sporov sú kľúčovými nástrojmi diplomacie pri zabezpečovaní udržateľného mieru. Odznelo to dnes (13. júna) v hlavnom meste Nórska na medzinárodnej konferencii Oslo Fórum, prestížnom podujatí s účasťou mediátorov, politikov, expertov a medzinárodne uznávaných osobností. Na pozvanie nórskeho rezortného partnera Børge Brendeho na konferencii vystúpil aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák v paneli o bezpečnosti v juhovýchodnej Európe.


Nórsko

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Norway
Oficiálny názov Nórske kráľovstvo
Oficiálny anglický názov Kingdom of Norway
Zaužívaný názov Nórsko
Miestny názov krajiny Kongeriket Norge
Svetadiel Európa
Hlavné mesto Oslo
Anglický názov hlavného mesta Oslo
Miestny názov hlavného mesta Oslo
Názov meny Nórska koruna
Medzinárodná skratka meny NOR
Telefónna predvoľba +47
Úradné jazyky Bokmål (85%), Nynorsk (15%) – oba druhy nórčiny sú rovnocenné
Časové pásmo +0100
Internetová doména .no
Medzinárodná poznávacia značka N
Zem. dĺžka hl. mesta 10.73897
Zem. šírka hl. mesta 59.91333
Vznik štátu 28.05.1905
Štátne zriadenie Konštitučná monarchia

Hlava štátu Harald V.
Predseda vlády Jonas Gahr Støre
Minister zahraničných vecí Anniken Scharning Huitfeldt
Webová stránka ministerstva

https://www.regjeringen.no/en/dep/ud/id833/

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Osle

Thomas Heftyes gate 24, 0244 Oslo
Telefón
+47 22049470
Fax
+47 22049474
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+4791773094

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Osle

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Aktuálne

Dňa 27.-28. októbra 2022 nórske Ministerstvo ropy a energetiky v splupráci s Európskou komisou spoluorganizovalo výročnú konferenciu EÚ o CCUS - Carbon Capture, Usage and Storage „CCUS FORUM“, ktorá sa konala v Osle.

Veľvyslanectvo SR v Osle informuje o možnosti zúčastniť sa na najväčšom potravinárskom veľtrhu v rámci škandinávskych krajín UMAMI ARENA.

Na medzinárodnom workshope „Discover Central Europe“, ktorý sa konal 21. septembra 2022 v Osle, Slovenskú republiku reprezentovalo päť podnikateľských subjektov.

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Oslo informuje o ponuke nórskej spoločnosti Buddy Electric AS na spoluprácu v oblasti výroby, resp. predaja licencie na výrobu malých elektrických osobných automobilov.

Ekonomické informácie o teritóriu
Nórsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.2 MB, 22.6.2022, 64 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Nórsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.2 MB, 22.6.2022, 64 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy

Aktuálne

Veľvyslanectvo SR v Osle informuje o možnosti zúčastniť sa na najväčšom potravinárskom veľtrhu v rámci škandinávskych krajín UMAMI ARENA.

Nórsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.2 MB, 22.6.2022, 64 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Dominika Francúzová
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Osle
Email dominika.francuzova@mzv.sk
Funkcia ekonomická diplomatka

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Aktuálne

V osloskej katedrále sa 19. januára 2023 uskutočnil koncert k 30. výročiu vzniku Slovenskej republiky.

V Osle sa 14. novembra 2022 uskutočnil Deň kultúry Slovenska. Delegáciu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na podujatí viedla podpredsedníčka vlády SR Veronika Remišová, delegáciu Ministerstva kultúry SR viedla ministerka kultúry SR Natália Milanová.

Nórsky minister kultúry Abid Raja na slávnostnej ceremónii v Múzeu kultúrneho dedičstva formálne odovzdal veľvyslankyni Slovenskej republiky v Nórsku Denise Koterec Frelichovej 44 rímskych mincí (antoniani) z 3. storočia, nezákonne vyvezených zo Slovenska do Nórska.

Slovenské veľvyslanectvo v Osle si dnes (26. apríla 2020) položením kvetov na hrob významného nórskeho dramatika, spisovateľa a dejateľa Bjørnstjerne Bjørnsona, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru a neúnavného bojovníka za práva menšín, uctilo jeho pamiatku pri príležitosti dnešného 110. výročia jeho smrti.

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sa v Kostole sv. Pavla v Oslo uskutočnil 17. novembra 2019 spomienkový koncert slovenského organového virtuóza a skladateľa Stanislava Šurina.

Veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Nórsku Denisa Frelichová otvorila výstavu „Brainwashing“ úspešných slovenských a zahraničných karikaturistov.

Veľvyslankyňa Denisa Frelichová odhalila v nórskom Vardo pamätnú tabulu venovanú Maximilánovi Hellovi.

Bjørnstjerne Bjørnson: o mieri a malých národoch - prezentácia jedinečnej knihy v 4 jazykoch v Národnom divadle v Osle/Bjørnstjerne Bjørnson: on Peace and Small Nations - presentation of a unique book in 4 languages in National Theater in Oslo.

V priestoroch rezidencie veľvyslanca Českej republiky v Osle sa 25. októbra 2018 uskutočnila recepcia spoločne zorganizovaná Veľvyslanectvom Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Českej republiky v Oslo pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej ČSR. Recepciu otvorili krátkymi úvodnými prejavmi veľvyslanci oboch štátov.

Veľvyslankyňa Slovenskej republiky Denisa Frelichová spolu s veľvyslancom Českej republiky Jaroslavom Knotom v Nórskom kráľovstve zasadili pri príležitosti stého výročia vzniku Československa Strom slobody v nórskom Koppangu.


Back To Top