Obchodné a podnikateľské misie

Back

Podnikateľská misia do Gdanska

Podnikateľská misia do Gdanska

14.8.2019 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Poľsko

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so ZÚ SR vo Varšave pozývajú slovenských podnikateľov na podnikateľskú misiu do mesta Gdansk v Poľsku, ktorá sa uskutoční  v dňoch 28.-29. októbra 2019. Hlavným cieľom účasti slovenských spoločností je možnosť prezentácie svojich podnikateľských aktivít, posilnenie existujúcich a nadviazanie nových obchodných kontaktov, ktoré budú nápomocné pre ich proexportnú činnosť. Súčasťou misie budú aj B2B stretnutia s poľskými spoločnosťami pôsobiacimi v poľských prístavoch. Zameranie podnikateľskej misie je najmä pre spoločnosti, ktoré sa sústreďujú na sektory logistiky, energetiky a informačných a komunikačných technológií. V rámci rokovaní sa bude klásť dôraz aj na podporu start-upov a firiem zameraných na nové formy podnikania a inovatívne postupy. Nadviazanie kontaktov je predpokladom rozvoja obchodných väzieb a zvyšovania investícií PL na Slovensku.

Potrebné informácie sú dostupné s možnosťou registrácie na stránke: https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/podnikatelska-misia-do-mesta-gdansk