Obstarávania a tendre

Back

Otvorenia 2. kola privatizácie verejného majetku Moldavskej republiky v roku 2016

Otvorenia 2. kola privatizácie verejného majetku Moldavskej republiky v roku 2016

21.7.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko

 

Agentúra pre správu verejného majetku Moldavskej republiky ohlásila druhé kolo privatizácie štátnych aktív (8. Júla – 23. Septembra 2016), s cieľom znížiť štátnu účasť v obchodných spoločnostiach a prilákať súkromných investorov pre rozvoj  domácich podnikov, ako aj kumuláciu finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu prostredníctvom:

 

Obchodných výberových konaní: 15 štátnych podnikov (komplexy v 100% vlastníctve štátu) a štátnych podielov v akciových spoločnostiach – celková hodnota 616,2 mil. MDL (28,14 mil. EUR) : napr. Sklárne Kišiňov - 243 mil. MDL (11,16 mil. EUR) Tlačiarne Kišiňov – 149 mil. MDL (6,84 mil. EUR). Cena bola rovnaká ako v 1. kole privatizácie. Ponuka však  vtedy zostala nevyužitá.

 

Investičného výberového konania: privatizácia kín v mestách Fălești a Leova. Celkový objem finančných prostriedkov je 995 000 MDL (45 444 EUR), o 45 000 MDL (2 067 EUR) menej ako v 1. kole privatizácie, plus minimálny objem investícií v hodnote 1,8 mil. MDL (82 207 EUR) s minimálnou dobou investovania tri roky. Táto hodnota je oproti 1. kolu privatizácie nižšia o 0,9 mil. MDL (41 358 EUR)

 

Privatizačných dražieb: 11 objektov privatizácie: 3 hospodárske štátne podniky, 4 komplexy nehnuteľností, 4 rozostavané objekty. Celková hodnota majetku je 35 498 900 MDL (1 620 762 EUR). Najdrahší objekt: nedostavaná administratívna budova Ústavu mikrobiológie a virológie v Kišiňove s priľahlým pozemkom má rozlohu viac ako 9 hektárov. Nehnuteľnosť bola neúspešne ponúkaná na dražbu pravidelne po dobu ôsmich po sebe idúcich rokov. Počas tejto doby sa jej pôvodná  vyvolávacia cena - 33 miliónov MDL znížila takmer 20 krát. Stavba bola zastavená v roku 1994, stupeň pripravenosti objektu sa odhaduje na 48%.

 

Termín na predloženie ponúk na účasť vo vyššie uvedených súťažiach: 20. september 2016

 

Aukcie na regulovanom trhu (burza cenných papierov): predaj 23 balíkov akcií štátneho majetku (19.–23. septembra). Celkový objem finančných prostriedkov sa odhaduje na 804 221 374 MDL (36 716 180 EUR). Napríklad: vinársky závod Barza Albă (100% akcií), palivová spoločnosť Comert-Petrol (100% akcií) závod na výrobu pevných palív Combustibil Solid (78% akcií), tabakový kombinát Tutun-CTC (90,81% akcií), závod na výrobu kobercov Floare-Carpet (59.486% akcií), Hotel Chisinau (60,179% akcií).

 

Podrobné informácie sú k dispozícii na stránke Agentúry pre správu verejného majetku:

http://www.app.gov.md/ro/content/privatizare-postprivatizare  tel. kontakt (022) 238 - 089 (022) 221 - 457 (022), 220-511.