Obstarávania a tendre

Back

Plán privatizácie v Kazachstane na roky 2016 - 2020

Plán privatizácie v Kazachstane na roky 2016 - 2020

16.3.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Kazachstan

Komplexný plán privatizácie na roky 2016 – 2020 predpokladá k roku 2021 zníženie počtu organizácií vo vlastníctve štátu o 15% a prevod do konkurenčného prostredia 5% organizácií v komunálnom vlastníctve 

 

Vláda Kazachstanu prijala komplexný plán privatizácie na roky 2016 – 2020, na ktorej sa môžu zúčastniť aj naše podnikateľské subjekty. Samotný plán vrátane zoznamu podnikov, ktoré podliehajú privatizácii je možné nájsť v príložených dokumentoch v ruskom jazyku.

 

Odporúčame slovenským spoločnostiam, ktoré majú záujem o podnikanie v tomto teritóriu preveriť, či v rámci zoznamu nie sú spoločnosti ktoré by mali záujem privatizovať alebo s ich novými majiteľmi spolupracovať.

 

V prípade konkrétneho záujmu odporúčame kontaktovať Zastupiteľský úrad SR v Astane prostredníctvom e - mailového kontaktu: emb.astana@mzv.sk