1. Domov
  2. Home

Stála misia SR pri OECD Paríž

Paríž - miestny čas:


Naše poslanie

Vzhľadom na množstvo a prierezovosť všetkých pracovných orgánov OECD je nevyhnutné zo strany Stálej misie SR v plnej miere koordinovať aktivity organizácie s rezortnými ministerstvami vlády SR a pomáhať im v maximálnej miere využiť a zúročiť nadobudnuté poznatky a najlepšie praktiky členských krajín OECD pri formulovaní a realizácii sektorových politík. Úlohy spojené s koordináciou, reprezentáciou Slovenskej republiky a presadzovaním jej záujmov v organizácii realizuje Stála misia SR prostredníctvom tímu diplomatov – zástupcov jednotlivých ministerstiev, ktorí aktívne pôsobia v riadiacich a pracovných orgánoch organizácie. Viac o poslaní stálej misie

Aktuálne

19.03.2024

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Chovanec rokoval 18. marca 2024 s generálnym tajomníkom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Mathiasom Cormannom, ktorý pricestoval do Bratislavy pri príležitosti zverejnenia nového Ekonomického prehľadu OECD o Slovensku.

14.12.2023

Vôbec po prvýkrát v histórii svojho členstva v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zastávalo Slovensko post predsedu najvýznamnejšieho z jej stálych výborov počas dvoch rokov. Predsedníctvo vo Výkonnom výbore organizácie prebrala Slovenská republika v zastúpení veľvyslanca a stáleho predstaviteľa SR pri OECD Františka Ružičku v januári 2022, po mimoriadne úspešnom mandáte ho Rada OECD predĺžila aj na rok 2023.

14.11.2023

Vláda Slovenskej republiky schválila 13. novembra 2023 svoje programové vyhlásenie.

1 / 170


eBulletin OECD v skratke

 
OECD v skratke č. 54 (december 2023)
PDF 9.4 MB, 18.12.2023, 146 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 53 (júl 2023)
PDF 12.0 MB, 17.7.2023, 454 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 52 (december 2022)
PDF 10.1 MB, 20.12.2022, 369 stiahnutí
Stiahnuť