Tlačový odbor

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje prostredníctvom svojej webovej stránky, sociálnych sietí, printových, elektronických a internetových médií o významných aktivitách zahraničnej politiky SR, návštevách predstaviteľov ministerstva v zahraničí, návštevách zahraničných predstaviteľov na Slovensku a stanoviskách k udalostiam vo svete. Rezort je nápomocný pri zabezpečovaní publicity zahranično-politických aktivít Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta SR, Úradu vlády SR a ústredných orgánov štátnej správy SR v zahraničných médiách prostredníctvom zastupiteľských úradov SR v zahraničí.
 

Kontakt


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Tlačový odbor
ul. Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
Email: tlac@mzv.sk
Telefón: +42125978 3071, +421 906073071

Hovorca
Boris Gandel
E-mail: boris.gandel@mzv.sk
Telefón: +42125978 3010, +421 906073010
Mobil: +421 917 660 065Riaditeľ tlačového odboru:
Igor Skoček
Email: igor.skocek@mzv.sk
Mobil: +421 917 660 099
Telefón: +42125978 3070, +421 906073070

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2018-08-07 11:07:05.522 Dátum vytvorenia: Mon Aug 03 00:00:00 CEST 2015