Banner podnikajme big

PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM MZVaEZ SR

ico_phone_orange +421 2 5978 5959, +421 906 07 5959

Poskytujeme informácie nevyhnutné k presadzovaniu Vašich podnikateľských ambícií v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí.

E-mail: bizinfo@mzv.sk

  • Slovenská kooperačná burza Nitra 2017 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vás pozýva na kooperačné podujatie a panelovú diskusiu o najnovších trendoch v strojárstve zo série podujatí SARIO BUSINESS LINK - Slovenská kooperačná burza NITRA 2017, ktorá sa bude konať dňa 24. mája 2017 v pavilóne K, výstaviska Agrokomplex v Nitre rámci 24. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.Slovenská kooperačná burza NITRA 2017 prostredníctvom vopred naplánovaných B2B rokovaní poskytuje priestor na prezentáciu spoločností a ich výrobného portfólia a na nadviazanie nových obchodných kontaktov a vzájomnej spolupráce s potenciálnymi partnermi zo Slovenska a ďalších európskych krajín. Ďalšie informácie

Nástroje EÚ na podporu ekonomickej spolupráce

Banner podujatia

Dostupné informácie o možnostiach ekonomickej spolupráce, podnikania, grantoch a financovaní v rámci EÚ a o nástrojoch na operačnú podporu podnikateľského ekosystému EÚ.

 

 
 

Týždenný prehľad aktualít pre podporu podnikania v zahraničí

Banner prilezitosti

Pravidelné zasielanie podujatí, aktualít podľa krajín z oblasti priemyslu, energetiky, tendrov. V prípade záujmu o zasielanie týždenných prehľadov kontaktujte Podnikateľské centrum bizinfo@mzv.sk

 

 
EKONOMICKÉ SPRÁVY

naši partneri

Slovenska obchodna a priemyselna komora SBA Eximbanka