Doprava

Oblasť dopravnej politiky ako pri leteckej tak aj cestnej /pozemnej doprave nebude počas prechodného obdobia, teda do 31. decembra 2020 nijako narušená a bude prebiehať v rovnakom režime ako v súčasnosti, teda ako počas trvania členstva Spojeného kráľovstva v EÚ. Všetky licencie, certifikáty, preukazy vo vzťahu k servisu lietadiel a vozidiel ako aj oprávnenia pre pilotov a vodičov budú platiť tak ako doteraz. Do konca prechodného obdobia sa EÚ a Spojené kráľovstvo budú snažiť dosiahnuť nové bilaterálne vysporiadanie vzťahov pri spolupráci v dopravnej politike.

   

Dátum poslednej aktualizácie: 2018-12-13 09:46:37.529 Dátum vytvorenia: Thu Dec 13 09:46:37 CET 2018