Obchodné právo

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ prinesie do oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností ďalekosiahle dôsledky, pretože jeho momentom sa prestane uplatňovať sloboda usadiť sa, ktorá je základom práva obchodných spoločností v EÚ. Úprava obchodných spoločností obsiahnutá v nariadeniach zanikne vystúpením Spojeného kráľovstva. Právo obchodných spoločností upravené smernicami EÚ bude v UK zrejme postupne menené.
 
Postavenie britských občanov resp. osôb s bydliskom alebo sídlom v UK pri podnikateľskej činnosti uskutočňovanej v SR sa Brexitom nezmení. Súčasná formulácia podmienok podnikania zahraničných osôb v SR je založená na formálnej reciprocite. Náš zákon však môže uložiť v niektorých prípadoch prísnejšie podmienky. Deje sa tak napríklad pri vyžadovaní povinného zápisu zahraničných osôb do Obchodného registra. Výnimkou sú však nielen osoby s bydliskom a sídlom v EÚ štátoch, ale i v štátoch OECD,  medzi ktoré patrí i UK. Postavenie UK sa tak v tejto otázke nezmení, prejde iba zo skupiny EÚ štátov do skupiny OECD štátov.
 
 • Založenie obchodnej spoločnosti alebo organizačnej zložky
  Úprava je založená na smerniciach EÚ, zachovanie tejto úpravy po Brexite bude v počiatočnom období zachované, následne je však možné očakávať postupné zmeny. 
 • Zlúčenia a splynutia (fúzie)   obchodných spoločností 
  Úprava je založená na smerniciach EÚ, zachovanie tejto úpravy po Brexite bude v počiatočnom období zachované, následne je však možné očakávať postupné zmeny.   
 • Zrušenie obchodnej spoločnosti
  Úprava je založená na smerniciach EÚ, zachovanie tejto úpravy po Brexite bude v počiatočnom období zachované, následne je však možné očakávať postupné zmeny.
 • Obchodné registre 
  Projekt prepojenia obchodných registrov bude fungovať naďalej avšak bez účasti Spojeného kráľovstva. 
 • Európske právne formy obchodných spoločností
  Úprava obsiahnutá v nariadeniach zanikne a transformácia spoločností na britské spoločnosti bude upravovať vnútroštátna právna úprava Spojeného kráľovstva. 
 • Úroky z omeškania v obchodných transakciách
  Úprava je založená na smerniciach EÚ, zachovanie tejto úpravy po Brexite bude v počiatočnom období zachované, následne je však možné očakávať postupné zmeny.
 • Obchodné tajomstvo
  Úprava je založená na smernici EÚ, zachovanie tejto úpravy po Brexite bude v počiatočnom období zachované, následne je však možné očakávať postupné zmeny.
Dátum poslednej aktualizácie: 2019-01-11 10:28:50.291 Dátum vytvorenia: Fri Jan 11 10:28:49 CET 2019