Čísla, údaje, fakty

Štatistiky zahraničného obchodu na webovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2018-11-19 10:38:36.401 Dátum vytvorenia: Thu Apr 30 00:00:00 CEST 2015