Podanie žiadosti

Poskytovanie služieb podpory podnikateľov

Služba je určená pre podnikateľov, občanov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o informáciu o podnikateľskom prostredí v konkrétnej krajine na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Prejsť k službe

#TopPage

Registrácia exportéra

Služba je určená pre podnikateľov, občanov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o registráciu exportéra na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Výstupom služby je zaregistrovanie podnikateľa v registri exportérov. Žiadosť o registráciu exportéra podáva podnikateľ, občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike. Pre úspešné vybavenie služby nie je potrebné prikladať iné doplňujúce doklady.

Prejsť k službe

#TopPage

Zmena v registri exportérov

 

Služba je určená pre podnikateľov, občanov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť pre zmenu registrácie exportéra na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Výstupom služby je zmena registrácie podnikateľa v registri exportérov. Žiadosť o zmenu v registri exportérov podáva registrovaný exportér. Pre úspešné vybavenie služby nie je potrebné prikladať iné doplňujúce doklady.

Prejsť k službe

#TopPage

Vyraďovanie z evidencie exportérov

Služba je určená pre podnikateľov, občanov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť pre vyradenie z evidencie exportérov na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Žiadosť o zmenu v registri exportérov podáva registrovaný exportér. Pre úspešné vybavenie služby nie je potrebné prikladať iné doplňujúce doklady.

Prejsť k službe

#TopPage

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2018-12-17 20:03:36.255 Dátum vytvorenia: Sat Nov 28 14:11:38 CET 2015