Európsky fond pre udržateľný rozvoj (EFSD)

EFSD spolu s jeho záručným fondom sú novým finančným mechanizmom EÚ a jedným z troch pilierov Externého investičného plánu (EIP), ktorého cieľom je hospodársky rast, tvorba pracovných miest a udržateľný rozvoj pomocou investícií na riešenie koreňových príčin nelegálnej migrácie. Pozn.: Na spustení fondu v septembri 2017 mala veľkú zásluhu SR, ktorá viedla rokovania k príprave jeho legislatívneho nariadenia počas predsedníctva v Rade EÚ v druhej polovici roku 2016.

 

Teritoriálne zameranie EFSD.

Fond je zameraný na africké krajiny a na krajiny európskeho susedstva, vrátane Východného partnerstva. 

 

Sektorové zameranie EFSD

Je definované tematickými investičnými oknami:

1. udržateľná energia a prepojenosť,

2. financovanie  mikro, malých a stredných podnikov,

3. udržateľné poľnohospodárstvo a podnikanie na vidieku,

4. udržateľné mestá a

5. digitalizácia v rozvoji.

 

Aktuálne je realizovaná výzva na investičné programy do jednotlivých investičných okien EFSD, nevylučuje sa otváranie ďalších tematických okien.

 

Finančné vyjadrenie. Sumu €4,1 mld. z EÚ zdrojov plánuje EK zmobilizovať na €44 mld. 

 

Granty a systém záruk.

EFSD mechanizmus podporuje súkromné investície do rozvojových krajín: 

  1. kombinovaným grantovým elementom, blending (€2,6mld.), resp.
  2. systémom záruk (€1,5mld.) na pokrytie rôznych aktivít partnerských finančných inštitúcií, ktoré zapoja súkromný sektor
    a) pôžičkami (aj v lokálnej mene)
    b) zárukami/protizárukami,
    c) poistením a pod. 

 

Mechanizmus podávania žiadostí.

Primárnymi žiadateľmi o podporu z EFSD sú Európskou komisiou verifikované finančné inštitúcie1  (napr. rozvojové banky, alebo rozvojové agentúry s aktívnou participáciou na finančných trhoch a pod.), ktoré následne poskytnú

1. zvýhodnené podmienky financovania investičných projektov EÚ v  tretích krajinách, alebo

2. zvýhodnené financovanie lokálnym bankám v tretích krajinách na podporu miestnych investičných projektov (napr. energetika resp. poľnohospodárstvo). 

 

Možnosti zapojenia podnikateľských subjektov.

1. Kontaktovanie finančných inštitúcií, vybratých na manažovanie finančných prostriedkov v  rámci jednotlivých okien. Výber vhodných finančných inštitúcií bude okolo jari 2018.

2. Kontaktovanie sekretariátu EFSD na EC-EIP-EFSD-SECRETARIAT@ec.europa.eu, ktorý identifikuje relevantné finančné inštitúcie, ktoré by mohli financovať resp. investovať do relevantných projektov. 

 

Informácie o fonde EFSD a Externom investičnom pláne

 

Informácií o nariadení EÚ 2017/1601 zriaďujúci fond EFSD a jeho záručný systém

 

__________________________________________________________

1  The European Investment Bank (EIB), The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), The African Development Bank (AfDB), Agence Française de Développement (AFD), Casa di Depositi i Prestiti (CDP), Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO), Promotion et Participation pour la Coopération économique (PROPARCO) a ďalšie. 

Dátum poslednej aktualizácie: 21.2.2018 Dátum vytvorenia: 21.2.2018