Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

Back

Informácia o platforme ElanBiz

Informácia o platforme ElanBiz

2.3.2020 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje | Argentína | Brazília

Dovoľujeme si informovať o platforme ElanBiz, ktorá v súčasnosti vydáva nové a aktualizované informačné karty o regulačných informáciách o prístupe na trh a ponúka tiež službu „Spýtajte sa expertov“ pre krajiny: Argentína, Brazília, Kolumbia, Ekvádor a Peru.
ElanBiz je súčasťou programu ELAN, iniciatívy Európskej únie, ktorej cieľom je zvýšiť a diverzifikovať európsku hospodársku prítomnosť v Latinskej Amerike. Hlavným cieľom je vytvárať obchodné príležitosti založené na technológiách medzi európskymi a latinskoamerickými malými a strednými podnikmi. Táto služba je dostupná a poskytovaná zadarmo pre malé a stredné podniky EÚ, sektorové a obchodné sprostredkovateľské organizácie, ktoré chcú zvýšiť svoje vedomosti o prístupe na tieto strategické trhy. Podmienkou používania platformy je registrácia spoločnosti prostredníctvom webovej stránky.

Informačné karty:
• všeobecný popis krajiny a odvetvový popis je prístupný na webovej stránke https://www.elanbiz.org , ktorá poskytuje malým a stredným podnikom príslušné regulačné informácie o prístupe na trh pre Argentínu, Brazíliu, Kolumbiu, Ekvádor a Peru.
Požiadavky o odborný servis platformy:
• poskytuje odpovede na otázky, ktoré registrovaní užívatelia priamo zadajú na webovej stránke https://www.elanbiz.org
• poskytuje informácie týkajúce sa problémov prístupu na trh
• nepokrýva informácie týkajúce sa podpory obchodu (štúdie trhu, zoznamy distribútorov, obchodné misie)
• otázky môžu byť zadané priamo cez webovú stránku pre krajiny: Argentína, Brazília, Kolumbia, Ekvádor a Peru
• odpovede registrovanému žiadateľovi sú poskytnuté do 5 pracovných dní
• systematicky konsoliduje poskytované informácie v tematickom poradí a anonymizovaným spôsobom, aby boli dostupné všetkým    registrovaným používateľom