Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

Back

Spolupráca s Ukrajinou sa môže začať

Spolupráca s Ukrajinou sa môže začať

17.9.2019 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje | Ukrajina

Správca programu - Úrad vlády SR vyhlásil dňa 16. septembra 2019 výzvy na predkladanie žiadostí o projekt z programu Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť/Cezhraničná spolupráca" podporených z Finančného mechanizmu EHP 20014-2021, ktoré sú zamerané na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi slovenskými a ukrajinskými verejnými subjektmi v oblastiach dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií a transparentnosti a ktoré prispievajú k zlepšeniu integrity a zodpovednosti verejnej správy.

 

Cieľom výzvy GGC01 je nájsť projekty, ktoré sa venujú podpore inštitucionálnej spolupráce s Ukrajinou týkajúcej sa dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií, transparentnosti a ktoré prispievajú k zlepšenej integrite a zodpovednosti verejnej správy. Hlavnou ambíciou tejto výzvy je podpora vysoko kvalitných projektov primárne zameraných na národnú inštitucionálnu cezhraničnú spoluprácu medzi Slovenskom a Ukrajinou. Cieľom výzvy GGC02 v rámci schémy malých grantov je nájsť projekty, ktoré sa venujú podpore inštitucionálnej spolupráce s Ukrajinou týkajúcej sa dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií, transparentnosti a ktoré prispievajú k zlepšenej integrite a zodpovednosti verejnej správy. Táto výzva poskytuje príležitosť realizovať projekty s iniciatívami na miestnej úrovni, a teda príležitosť pre miestne a regionálne verejné inštitúcie na Slovensku a na Ukrajine realizovať menšie projekty v spomínaných oblastiach.


https://www.eeagrants.sk/en/news/institutional-cooperation-with-ukraine-starts/ - anglická verzia


https://www.eeagrants.sk/novinky/institucionalna-spolupraca-s-ukrajinou-sa-moze-zacat/ - slovenská verzia