Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

Back

Z otváracej konferencie Grantov EHP a Nórska

Z otváracej konferencie Grantov EHP a Nórska

16.11.2018 | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

S cieľom informovať o aktuálnych nastaveniach súčasného programového obdobia 2014 – 2021 sa za účasti takmer 200 zástupcov veľvyslanectiev, Úradu vlády SR, MZVaEZ SR, príslušných inštitúcií a ďalších ministerstiev, správcov programov, potenciálnych realizátorov projektov a  záujemcov o granty z radov verejnosti uskutočnila 15. novembra 2018 Otváracia konferencii Grantov EHP a Nórska.

 

V súčasnosti ide na Slovensku v poradí už o tretie obdobie Grantov EHP a Nórska, v ktorom je alokovaných cca 113 miliónov eur, čo je približne  o 30 viac ako v predchádzajúcom období (2009 – 2014), v ktorom sa podarilo realizovať cca 200 zmysluplných projektov. Štátny rozpočet SR sa na financovaní programov podieľa 15 percentami. Počas podujatia veľvyslanec Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike Terje Teodor Nervik a vedúci Úradu vlády SR Matúš Šutaj Eštok podpísali  programové dohody pre dva programy, ktorých je Úrad vlády SR  správcom: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrneho dedičstva a kultúrna spolupráca (17,5 mil. eur) – implementácia v rámci Finančného mechanizmu EHP a Domáce a rodovo podmienené násilie  (9 mil. eur) – implementácia v rámci Nórskeho finančného mechanizmu.

 

Po podpise dohôd pristúpi Úrad vlády SR ako správca programov k príprave a k zverejneniu prvých výziev. Predpokladá sa, že sa tak môže stať už v priebehu prvého polroka 2019. Súčasne sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov súťaže o slogan Grantov EHP a Nórska v aktuálnom implementačnom období, ktorý znie: Spoločne za dobré nápady - Together for good ideas. Prezentácie nájdete na: https://www.eeagrants.sk/1678-sk/otvaracia-konferencia-grantov-ehp-a-norska-2014-2021/