Ekonomické správy

Back

5 th UKRAINIAN GAS FORUM

5 th UKRAINIAN GAS FORUM

10.10.2019 | Ekonomické správy | Ukrajina

VV SR na Ukrajine  M. Šafin počas svojho vystúpenia na 5. ročníku Ukrainan Gas Fórum  zdôraznil, že Slovensko trvale podporuje UA v reforme trhu s plynom, prináša skutočné praktické riešenia a pomáha UA (spustenie reverzu v roku 2014, školenia expertov, výmena know-how, spoločnosť Eustream v  rámci medzinárodného konzorcia pomáha riešiť unbundling Naftogazu). Titulár vyzdvihol potrebu uzatvorenia novej tranzitnej zmluvy s RF.  Dodal, že úspešný výsledok trojstranných rokovaní o tranzite plynu  zvýši kredit Ukrajiny, stabilizuje situáciu a prinesie zdroje potrebné na rozvoj modernej plynárenskej prepravnej infraštruktúry UA.