Ekonomické správy

Back

Biotechnology & Green Technology Expo 2019 v Tainane

Biotechnology & Green Technology Expo 2019 v Tainane

12.3.2019 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Taiwan

Slovenský ekonomický a kultúrny úrad Taipei dáva do pozornosti možnosť zúčastniť sa na medzinárodnej výstave zameranej na biotechnológiu a zelenú energetiku, ktorá sa bude konať od 27. - 30. septembra 2019 v Tainane. 
Očakáva sa, že o podujatie bude mať tento rok záujem viac ako 200 vystavovateľov a priláka opätovne 11-tisíc návštevníkov a tým podporí znalosti a využitie biotechnológií a zelenej energetiky medzi priemyslom a širokou verejnosťou. Ide o príležitosť pre firmy nájsť partnerov či už z Taiwanu, alebo iných krajín, napr. minulý rok sa na podujatí zúčastnili krajiny ako USA, Francúzsko, Rakúsko, Belgicko, Nový Zéland, Južná Afrika a Indonézia. V priebehu posledných rokov venuje mesto Tainan bioechnológiám väčšiu pozornosť, predovšetkým lebo ide o premyslené odvetvie 21. storočia a aj budúcnosti.  

Ďalšie informácie o veľtrhu sú dostupné aj na webovej stránke podujatia (http://cec.ctee.com.tw/biogreen/en a v pdf. dokumente v prílohe. Minulý rok sa na výstave zúčastnilo približne 160 vystavovateľov v 430 stánkoch a veľtrh prilákal okolo 11-tisíc návštevníkov.

Základné informácie:
Organizátor: Úrad pre hospodársky rozvoj, vláda mesta Tainan
Spoluorganizátor: China Times Inc., Commercial Times
Konanie od: Sep.27 - 30, 2019, 10:00 - 06:00 (30:00 hod.)
Miesto konania: Obchodné výstavisko Tainan (No.77, Yilin Rd, Rende Dist, Tainan City)
Náklady na cestu, ubytovanie a stravu si hradí každý účastník vo vlastnej réžii

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na seco@mzv.sk