Ekonomické správy

Back

Možnosti účasti v spoločnom stánku slovenských firiem na odbornom veľtrhu POWER-DAYS v Salzburgu

Možnosti účasti v spoločnom stánku slovenských firiem na odbornom veľtrhu POWER-DAYS v Salzburgu

4.12.2018 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rakúsko

Zastupiteľský úrad SR vo Viedni si Vás dovoľuje informovať o možnosti účasti v spoločnom stánku slovenských firiem na odbornom veľtrhu POWER-DAYS v Salzburgu 13. - 15. marca 2019. Veľtrh je zameraný na novinky v elektrotechnickom a elektronickom priemysle. Slovenský stánok je zabezpečovaný v spolupráci s Bratislavskou regionálnou komorou SOPK a SVT, s.r.o. ako realizátorom expozície. Pre účastníka v spoločnom stánku sa ponúka výstavný priestor 6m², spoločné technické priestory a podporný servis pri rokovaniach. Účastnícky poplatok je 2.590 EUR bez 20% DPH.

Pre bližšie informácie prosím kontaktujte p. Ing. V. Orosa z BA RK SOPK vladislav.oros@sopk.sk, 02/482 915 34, alebo pani Ing. Arch. M. Kleinovú na tel. č. 0903 601 138 .   

Hlavné komoditné zameranie:
- energetika, elektrotechnika a elektronika
- elektrické prístroje a zariadenia, izolačné zariadenia, meracie prístroje
- elektromobilita
- Home Security, požiarna ochrana, IT bezpečnosť,  alarmy, zariadenie intercomu  
- tepelné čerpadlá, elektrické ohrievače
- elektroinštalačná technika, káble
- elektronika, meracie prístroje, automatizačná a telekomunikačná technika
- osvetlenie a svetelná technika
- vykurovacia technika, vzduchotechnika  a TZB súvisiace odvetvia
 
Vystavovateľ bude mať možnosť okrem svojich výrobkov prezentovať aj svoje technologické možnosti a ponúkať voľné kapacity na kooperačnú spoluprácu pre zahraničné firmy. Odborný veľtrh sa koná len každé dva roky a v roku 2017 sa na  výstave  zúčastnilo 170 vystavovateľov a videlo  bezmála 8 tisíc návštevníkov za 3 dni.
 
Uzávierka prihlášok je 21. december 2018.