Ekonomické správy

Back

Nová smernica o plynulom transporte tovarov medzi ČŠ EU.

Nová smernica o plynulom transporte tovarov medzi ČŠ EU.

24.3.2020 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Európska komisia včera 23.marca 2020 vydala smernice C(2020) 1897 final týkajúce sa tzv. „green lanes“, ktoré majú napomôcť plynulému transportu tovarov medzi ČŠ.  Jedným z pravidiel je zabezpečenie prednostného vybavenia kamiónovej dopravy  na hraničných priechodoch, pričom celý proces by nemal trvať viac ako 15 minút. EK tiež vyzýva jednotlivé ČŠ, aby na národnej úrovni neprijímali reštrikčné opatrenia, ktoré de facto zabraňujú voľnému pohybu tovarov v rámci EÚ. Vzhľadom na výnimočnosť situácie spojenej s pandémiou je súčasťou opatrení aj zjednodušenie administratívnych formalít pre prepravcov. Preventívne opatrenia ako  meranie teploty u vodičov je stále možné, no nesmie ohroziť plynulosť prepravy. 


https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf