Ekonomické správy

Back

Pozvánka na aktívnu účasť v spoločnom stánku Slovenska na veľtrhu Intertool 2018

Pozvánka na aktívnu účasť v spoločnom stánku Slovenska na veľtrhu Intertool 2018

25.1.2018 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rakúsko

Bratislavská regionálna komora SOPK, Veľvyslanectvo SR v Viedni a Spiš View Trading, ako realizátor expozície, Vám ponúkajú možnosť  účasti v spoločnom stánku slovenských firiem na medzinárodnom veľtrhu INTERTOOL vo Viedni. Veľtrh sa bude  konať v dňoch 15. až 18. mája 2018 a je zameraný na strojárenské technológie, nástroje a priemyselné výrobky. Hlavné komoditné zameranie podujatia sú obrábacia technika, výroba foriem a nástrojov, priemyslový softvér, technológie povrchových úprav, skladovacia technika, energetika a elektrotechnika, transfer priemyselných technológii, automatizačná a meracia technika, klimatizačné a chladiace zariadenia, skladovanie a logistika. Vystavovateľ bude mať možnosť okrem svojich výrobkov prezentovať aj svoje technologické možnosti a ponúkať voľné kapacity na kooperačnú spoluprácu pre zahraničné firmy. Veľtrh sa koná každé dva roky a v roku 2016 sa na  výstave  zúčastnilo 247 vystavovateľov a videlo  ho vyše 20 tisíc návštevníkov.


Pre účastníka v spoločnom stánku sa ponúka výstavný priestor min. 5 m², spoločné technické priestory a podporný servis pri rokovaniach. Účastnícky poplatok je 1 950 Euro plus 20% DPH. Záujemcovia môžu získať podrobné informácie a formulár prihlášky na webovej stránke realizátora  www.svt.sk, alebo  na čísle 0903 601 138, riaditeľka Ing. Kleinová, a taktiež na stránke www.basopk.sk


Uzávierka prihlášok je 10. február 2018.    
Ing. Vladislav Oros