Back

The Grand Duchy of Luxembourg

Luxembursko

Luxembursko - informácie pre podnikanie

 • ikonka suboru
  08.12.2015
  | Ekonomické správy | Belgicko | Luxembursko
  Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov na konzultačný deň s obchodno-ekonomickým radcom Veľvyslanectva SR v Bruseli s pôsobnosťou pre Belgicko a Luxembursko.Konzultačný deň zameraný na trhy Belgicka a Luxemburska sa uskutoční 11.12.2015 od 10.00 hod. v školiacej miestnosti č. 324 na 3.poschodí,( bývalá budova Tatraskla) Trhová 2 , 917 01 Trnava. Účasť je bezplatná.
 • 17.03.2015
  | Ekonomické správy | Luxembursko
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní 4. ročníka obchodných dní Grande Région, ktoré sa budú konať v dňoch 17. – 18. júna 2015 v Luxembursku.