Back

Mexican United States

Mexiko

Mexiko - informácie pre podnikanie

 • 21.10.2015
  | Ekonomické správy | Mexiko
  Zastupiteľský úrad SR v Mexiku informuje podnikateľskú verejnosť o samite mexického automobilového priemyslu "Mexico's Auto Industry Summit," ktorý sa bude konať' 9.-10.12.2015 vo federálnom state Guanajuato, v hlavnom meste Leon.
 • 05.12.2014
  | Ekonomické správy | Mexiko
  Národná agentúra pre vodné hospodárstvo Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) vyhlásila verejné výberové konanie na výmenu potrubia a odstránenie netesností v spojniciach systému Cutzamala, federálny štát Estado de México. K otvoreniu návrhov dôjde 17. decembra 2014...
 • 05.12.2014
  | Ekonomické správy | Mexiko
  Mexická štátna energetická spoločnosť Comisión Federal de Electricidad (CFE) prostredníctvom divízie Distribúcia Golfo Centro, vyhlásila verejné výberové konanie na výstavbu liniek a elektrických rozvodných sietí v Carmona a Santa Maria del Rio, federálny štát San Luis Potosíí. K otvoreniu návrhov dôjde 19. decembra 2014...
 • 24.11.2014
  | Ekonomické správy | Mexiko
  V dňoch 3. až 5. februára 2015 sa v mexickom Monterrey uskutoční najvýznamnejšie medzinárodné fórum špecializované na strojárstvo, spracovateľský, automobilový a letecký priemysel, elektroniku, zdravotnícke zariadenia a na priemyselnú výrobu všeobecne.
 • 03.10.2014
  | Ekonomické správy | Mexiko
  Mexické Centrum pre výskum a pokročilé štúdiá Národného polytechnického inštitútu (CINVESTAV) v Guadalajara, federálny štát Jalisco vyhlásilo medzinárodné verejné výberové konanie na obstaranie informačných a komunikačných technológií.
 • 19.09.2014
  | Ekonomické správy | Mexiko
  Mexický federálny štát San Luís Potosí prostredníctvom Mestského zastupiteľstva Coxcatlán vyhlásil verejné výberové konanie na konštrukciu systému zásobovania pitnou vodou pre oblasť Petlacoyo, v meste Coxcatlán, federálny štát San Luís Potosí. ...
 • 11.07.2014
  | Ekonomické správy | Mexiko
  Mexický federálny štát Oaxaca prostredníctvom Ministerstva infraštruktúry vyhlásilo verejné výberové konanie na rozšírenie elektrickej rozvodovej siete. ...
 • 11.07.2014
  | Ekonomické správy | Mexiko
  Mexické Ministerstvo komunikácií a dopravy (STC) prostredníctvom generálneho riaditeľstva ciest vyhlásilo medzinárodný tender na rozšírenie a modernizáciu železničného systému v metropolitnej oblasti v Guadalajara, konkrétne troch liniek Zapopan, Guadalajara a Tlaquepaque vo federálnom štáte Guadalajara. ...
 • 26.06.2014
  | Ekonomické správy | Mexiko
  Mexický federálny štát Tamaulipas prostredníctvom námestníka pre technické a projektové služby Ministerstva verejných prác vyhlásilo verejné výberové obstarávanie na vybudovanie čističky odpadových vôd druhého stupňa (250-750 LPS) v obci Reynosa, fed. ...
 • 26.06.2014
  | Ekonomické správy | Mexiko
  Mexické Ministerstvo obrany (SEDENA) vyhlásilo medzinárodné výberové konanie na obstaranie pozemných vozidiel a ich dielov. Ponuka musí obsahovať dokumentáciu na identifikáciu tovaru vrátane certifikátu výrobcu (popis, značka, pôvod a technické parametre), nutné uviesť cenu bez DPH a konečnú cenu vrátane všetkých daní a poplatkov.
 • 23.06.2014
  | Ekonomické správy | Mexiko
  V dňoch 24. až 26. septembra 2014 sa v hlavnom meste Mexika uskutoční najvýznamnejšie medzinárodné fórum špecializované na trh životného prostredia, energiu, vodu a udržateľný rozvoj.
 • 28.04.2014
  | Ekonomické správy | Mexiko
  Ministerstvo komunikácií a dopravy Mexika (SCT) prostredníctvom Riaditeľstva pre práce v Baja California Sur vyhlásilo verejné výberové konanie na modernizáciu stavieb, ktoré zahŕňa rekonštrukciu časti diaľnice (35. ...
 • 28.04.2014
  | Ekonomické správy | Mexiko
  Ministerstvo komunikácií a dopravy Mexika (SCT) prostredníctvom Generálneho riaditeľstva v Aguascalientes vyhlásilo verejné výberové konanie na údržbu časti C štátnej cestnej siete v severozápadnej časti federálneho štátu. ...
 • 11.04.2014
  | Ekonomické správy | Mexiko
  V súvislosti s prijatím sekundárnych právnych predpisov k energetickej reforme v Mexiku, ktorou sa ruší monopol štátnych energetických spoločností Petróleos Mexicanos (PEMEX) a Comisión Federal de Electricidad (CFE) vznikajú viaceré investičné príležitosti v oblasti prieskumu, ťažby a distribúcii energetických zdrojov. ...
 • 19.12.2013
  | Ekonomické správy | Mexiko
  Tender na rekonštrukciu a dobudovanie diaľnice vo federálnom štáte Baja CaliforniaMinisterstvo komunikácií a dopravy Mexika prostredníctvom generálneho riaditeľstva pre údržbu ciest vyhlásilo výberové konanie na rekonštrukciu a dobudovanie diaľnice z La Paz do Ciudad Insurgentes.
 • 17.12.2013
  | Ekonomické správy | Mexiko
  Daňová správa Mexika (SAT) v spolupráci s Administración General de Recursos y Servicio vyhlásili verejný tender na korektívnu údržbu inštalácií nízkeho napätia vo svojich objektoch v hlavnom meste Mexika.
 • 11.12.2013
  | Ekonomické správy | Mexiko
  astupiteľský úrad Slovenskej republiky v Mexiku si dovoľuje informovať podnikateľskú verejnosť o dopyte federálneho štátu Puebla, ktorý má záujem obstarať dve vlakové súpravy, každú s 3 až 5 vozňami (môžu byť aj použité) s kapacitou okolo 180 cestujúcich, naftovým alebo naftovo-elektrickým napájaním typu light, systém Push-Pull a s dodacou lehotou 6 – 7 mesiacov.
 • 28.08.2013
  | Ekonomické správy | Mexiko
  V Bratislave sa od 22. do 24. septembra 2013 uskutoční Bilateral Business Summit. Hlavným organizátorom tohto podujatia je združenie PRO MEXICO, ktoré ho s cieľom posilnenia ekonomických vzťahov s Mexikom...
 • 19.08.2013
  | Ekonomické správy | Mexiko
  Mexická štátna energetická spoločnosť Comisión Federal de Electricidad (CFE) vyhlásila medzinárodný tender na nákup subsystému ochrany a merania pre distribučné centrum Almacén Divisional Valle de México Norte, fed. štát Estado de México.
 • 19.08.2013
  | Ekonomické správy | Mexiko
  Federálna správa prístavov Mexika Administración Portuaria Integral (API) vyhlásila medzinárodný tender na úpravu navigačného plavebného kanála od ústia po logistický bod na otáčanie a riadenie prepravy lodí vo vnútornom prístave...