​​

PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM MZVEZ SR

+421 2 5978 5959, +421 906 07 5959

Poskytujeme informácie nevyhnutné k presadzovaniu Vašich podnikateľských ambícií v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí.

E-mail: bizinfo@mzv.sk

 

Back

Europe Aid - Program podpory občianskej spoločnosti a médií

Europe Aid - Program podpory občianskej spoločnosti a médií

26.6.2020 | Ekonomické správy | Rozvojová pomoc | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje | Srbsko
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje odbornú verejnosť o  výzve na predkladanie ponúk o grant Európskej Komisie „Europe Aid – program podpory občianskej spoločnosti a médií“ na účel posilnenia politiky dialógu v reformných procesoch Srbska.  
Hlavným cieľom tejto výzvy je posilnenie dialógovej politiky pri reformných procesoch, zjednodušiť zapájanie a dialóg medzi štátnymi inštitúciami  a mimovládnymi subjektmi, s cieľom zlepšiť dialóg verejnej politiky. Aktivity tejto výzva sa hlavne zameriavajú na verejnú politiku v oblasti reforiem v Srbsku, napr. 
- právny štát, základné práva a demokraciu; 
- dobré riadenie vecí verejných, harmonizáciu s normami EÚ, dobré susedské vzťahy a strategickú komunikáciu
- Zelenú agendu a udržateľnú konektivitu
- Konkurencieschopnosť a inkluzívny rast
- Územnú a cezhraničnú spoluprácu.
Doba na realizáciu aktivít nemôže byť kratšia ako 30 mesiacov ani dlhšia ako 42 mesiacov. Všetky aktivity musia byť realizované v Srbsku. Hlavný uchádzač musí konať spoločne s aspoň jedným spolu aplikantom, z čoho jeden musí byť registrovaný a so sídlom v Srbsku.  
Maximálna výška grantu je 1.500.000 EUR. 
Ponuky v anglickom jazyku sa predkladajú elektronický prostredníctvom registrácie v PADOR databáze a potvrdení žiadosti v PROSPECT: http://ec.europa.eu/europeaid/pador_en. Konečný termín na predkladanie ponúk je 18. september 2020, do 15:00. 
 
 
Podrobné informácie, inštrukcie a celkovú dokumentáciu na stiahnutie možno získať na stránke: 
 
Všetky otázky ohľadne výzvy možno poslať e-mailom na adresu: delegation-serbia-fcs@eeas.europa.eu

​​

Nástroje EÚ na podporu ekonomickej spolupráce

Banner podujatia

Dostupné informácie o možnostiach ekonomickej spolupráce, podnikania, grantoch a financovaní v rámci EÚ a o nástrojoch na operačnú podporu podnikateľského ekosystému EÚ.

 

 
 

Týždenný prehľad aktualít pre podporu podnikania v zahraničí

Banner prilezitosti

Pravidelné zasielanie podujatí, aktualít podľa krajín z oblasti priemyslu, energetiky, tendrov. V prípade záujmu o zasielanie týždenných prehľadov kontaktujte Podnikateľské centrum bizinfo@mzv.sk

 

 

 

Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Banner podujatia

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

 

 
 

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií

Banner prilezitosti

Rada vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky pre oblasť štátnej podpory medzinárodnej obchodno-ekonomickej spolupráce a prezentácie Slovenskej republiky

 

 

 

Trendy a aktuality z hospodárskeho sveta 

Banner podujatia

Mesačník sa zameriava na aktuálne informácie z oblasti globálnych ekonomík, energetiky, nových technológií, venuje sa niektorým hospodárskym aspektom v krajinách V4 a selektovaným ekonomickým otázkam v SR. Je výsledkom monitorovania výstupov globálnych think-tankov, analytických centier EÚ a celého radu relevantných webových stránok, štúdií a aktuálnych informácií.

 

 

naši partneri

Slovenska obchodna a priemyselna komora SBA Eximbanka