​​

PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM MZVEZ SR

+421 2 5978 5959, +421 906 07 5959

Poskytujeme informácie nevyhnutné k presadzovaniu Vašich podnikateľských ambícií v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí.

E-mail: bizinfo@mzv.sk

 

Back

Možnosti financovania podnikateľských aktivít z eurofondov

Možnosti financovania podnikateľských aktivít z eurofondov

21.5.2020 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Medzi aktuálne otvorené výzvy v rámci eurofondov, z ktorých možno financovať podnikateľské aktivity a projekty slovenských spoločnosti a malých a stredných podnikov v súčasnosti patria aj:
- Podpora inteligentných inovácií v priemysle (s alokáciou 100 mil. Euro s možnosťou financovania projektov od 100 tis. do 3 mil. Euro s intenzitou pomoci podľa miesta a veľkosti podniku až do 50 %), 
- Transformácia uhoľného regiónu horná Nitra pre okresy Prievidza a Partizánske (10 mil.; 50-200 tis.; max.85%), 
- Spolupráca malých a stredných podnikov a stredných odborných škôl pre vybrané okresy Prešovského kraja (10.mil.; 50-200.tis.; max. 90% ), 
- Rozvoj cestovného ruchu vo vybraných okresoch Prešovského a Banskobystrického kraja (7,5mil. pre každý kraj; 35-200 tis.; max.85%) a
- Zvyšovanie energetickej efektívnosti ( dve výzvy: 50 mil.; 200 tis.-2 mil.; max. 50%   a  10 mil.;20-200 tis.; max. 60%) 
Výzvy majú prispieť k rozvoju vedomostnej ekonomiky, start-up  a spin-off podnikov,   zvýšeniu inovačného potenciálu, podpore spolupráce podnikov so školami,  podpore cestovného ruchu v danom regióne a implementácii opatrení z energetických auditov.


​​

Nástroje EÚ na podporu ekonomickej spolupráce

Banner podujatia

Dostupné informácie o možnostiach ekonomickej spolupráce, podnikania, grantoch a financovaní v rámci EÚ a o nástrojoch na operačnú podporu podnikateľského ekosystému EÚ.

 

 
 

Týždenný prehľad aktualít pre podporu podnikania v zahraničí

Banner prilezitosti

Pravidelné zasielanie podujatí, aktualít podľa krajín z oblasti priemyslu, energetiky, tendrov. V prípade záujmu o zasielanie týždenných prehľadov kontaktujte Podnikateľské centrum bizinfo@mzv.sk

 

 

 

Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Banner podujatia

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

 

 
 

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií

Banner prilezitosti

Rada vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky pre oblasť štátnej podpory medzinárodnej obchodno-ekonomickej spolupráce a prezentácie Slovenskej republiky

 

 

 

Trendy a aktuality z hospodárskeho sveta 

Banner podujatia

Mesačník sa zameriava na aktuálne informácie z oblasti globálnych ekonomík, energetiky, nových technológií, venuje sa niektorým hospodárskym aspektom v krajinách V4 a selektovaným ekonomickým otázkam v SR. Je výsledkom monitorovania výstupov globálnych think-tankov, analytických centier EÚ a celého radu relevantných webových stránok, štúdií a aktuálnych informácií.

 

 

naši partneri

Slovenska obchodna a priemyselna komora SBA Eximbanka