​​

PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM MZVEZ SR

+421 2 5978 5959, +421 906 07 5959

Poskytujeme informácie nevyhnutné k presadzovaniu Vašich podnikateľských ambícií v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí.

E-mail: bizinfo@mzv.sk

 

Back

Ningbo Expo 2020

Ningbo Expo 2020

3.6.2020 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Čína

Slovenskí podnikatelia majú v júni príležitosť prezentovať v Čine svoje výrobky a služby formou online, bez vedľajších nákladov a poplatkov. Napriek cestovným obmedzeniam sa aj v tomto roku uskutoční medzinárodný veľtrh Čína – stredná a východná Európa  v Ningbo 2020 (Ningbo Expo), zameraný na prezentáciu tradičných a špeciálnych výrobkov a služieb krajín uvedeného regiónu. Vystavovateľom ponúka možnosť nadviazať obchodné vzťahy s množstvom potencionálnych partnerov v Číne. V minulom roku tento veľtrh hostil 525 vystavovateľov a zúčastnilo sa ho viac ako 44 tisíc nákupcov.

Aby sa tradícia výstavy zachovala aj napriek cestovným obmedzeniam,  Ministerstvo obchodu Čínskej ľudovej republiky, provinčná vláda Zhejiang a mestská vláda Ningbo pripravili digitálny projekt, ktorý umožňuje online registráciu, prezentáciu produktov formou obrázkov, videí, živého  vysielania, multi zobrazenia a video účasti na B2B a B2C stretnutiach. V Číne spotrebitelia v súčasnosti uprednostňujú video marketing a prezentáciu výrobkov formou živého vysielania. Medzi hlavné výstavné artikle tento rok patria konkurencieschopné komodity a priemyselné služby, spotrebný tovar, potraviny, nápoje, tovary dennej potreby, technologické produkty a služby, ako aj všetky nadrozmerné produkty, ktoré by boli pri reálnej výstave príliš finančne náročné na prevoz a vystavovanie.

Bezplatná registrácia spoločností prebieha prostredníctvom web stránky organizátora. Hoci nie je časovo obmedzená, pri registrácii do 8. júna sa budú môcť firmy zúčastniť v júli a auguste B2B a B2C stretnutí. Pripravené sú aj tematické videokonferencie. Slávnostné otvorenie virtuálneho Expa a 22. Medzinárodného investičného a obchodného podujatia sa uskutoční za účasti významných hostí, vrátane veľvyslanca Slovenskej republiky v Čínskej ľudovej republike pána D. Bellu dňa 9. júna 2020. Viac informácií záujemcovia získajú na stránke Generálneho konzulátu SR v ŠanghajiZastupiteľského úradu SR v Pekingu.

 

 


​​

Nástroje EÚ na podporu ekonomickej spolupráce

Banner podujatia

Dostupné informácie o možnostiach ekonomickej spolupráce, podnikania, grantoch a financovaní v rámci EÚ a o nástrojoch na operačnú podporu podnikateľského ekosystému EÚ.

 

 
 

Týždenný prehľad aktualít pre podporu podnikania v zahraničí

Banner prilezitosti

Pravidelné zasielanie podujatí, aktualít podľa krajín z oblasti priemyslu, energetiky, tendrov. V prípade záujmu o zasielanie týždenných prehľadov kontaktujte Podnikateľské centrum bizinfo@mzv.sk

 

 

 

Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Banner podujatia

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

 

 
 

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií

Banner prilezitosti

Rada vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky pre oblasť štátnej podpory medzinárodnej obchodno-ekonomickej spolupráce a prezentácie Slovenskej republiky

 

 

 

Trendy a aktuality z hospodárskeho sveta 

Banner podujatia

Mesačník sa zameriava na aktuálne informácie z oblasti globálnych ekonomík, energetiky, nových technológií, venuje sa niektorým hospodárskym aspektom v krajinách V4 a selektovaným ekonomickým otázkam v SR. Je výsledkom monitorovania výstupov globálnych think-tankov, analytických centier EÚ a celého radu relevantných webových stránok, štúdií a aktuálnych informácií.

 

 

naši partneri

Slovenska obchodna a priemyselna komora SBA Eximbanka