​​

PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM MZVEZ SR

+421 2 5978 5959, +421 906 07 5959

Poskytujeme informácie nevyhnutné k presadzovaniu Vašich podnikateľských ambícií v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí.

E-mail: bizinfo@mzv.sk

 

Back

Toyota a tri hlavné japonské banky investujú do kozmického priemyslu.

Toyota a tri hlavné japonské banky investujú do kozmického priemyslu.

29.6.2020 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Japonsko

Toyota a tri hlavné japonské banky (MUFG Bank, Mizuho Bank a Sumitomo Mitsui Banking Corp) investovali 76,4 mil. USD do fondu založeného investičnou firmou SPARX Group Co na podporu kozmického priemyslu.
Podpora sa týka výroby japonských rakiet a satelitov v čase rastúcej medzinárodnej konkurencie v oblasti kozmického priemyslu. Predstavitelia fondu dúfajú, že do konca roku získajú 140 mil. USD. Technicku stránku projektov bude zastrešovať Japan Aerospace Exploraiton Agency (JAEA). 
Pre toyotu je ďalší rozvoj satelitov predpokladom k vývoju samoriadiacich sa autonómnych vozidiel. Toyota už s JAEA spolupracuje na vývoji japonského lunárneho vozidla. 
Viac tu: https://japantoday.com/category/tech/toyota-3-major-banks-invest-8-billion-yen-to-back-space-industry


​​

Nástroje EÚ na podporu ekonomickej spolupráce

Banner podujatia

Dostupné informácie o možnostiach ekonomickej spolupráce, podnikania, grantoch a financovaní v rámci EÚ a o nástrojoch na operačnú podporu podnikateľského ekosystému EÚ.

 

 
 

Týždenný prehľad aktualít pre podporu podnikania v zahraničí

Banner prilezitosti

Pravidelné zasielanie podujatí, aktualít podľa krajín z oblasti priemyslu, energetiky, tendrov. V prípade záujmu o zasielanie týždenných prehľadov kontaktujte Podnikateľské centrum bizinfo@mzv.sk

 

 

 

Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Banner podujatia

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

 

 
 

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií

Banner prilezitosti

Rada vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky pre oblasť štátnej podpory medzinárodnej obchodno-ekonomickej spolupráce a prezentácie Slovenskej republiky

 

 

 

Trendy a aktuality z hospodárskeho sveta 

Banner podujatia

Mesačník sa zameriava na aktuálne informácie z oblasti globálnych ekonomík, energetiky, nových technológií, venuje sa niektorým hospodárskym aspektom v krajinách V4 a selektovaným ekonomickým otázkam v SR. Je výsledkom monitorovania výstupov globálnych think-tankov, analytických centier EÚ a celého radu relevantných webových stránok, štúdií a aktuálnych informácií.

 

 

naši partneri

Slovenska obchodna a priemyselna komora SBA Eximbanka