​​

PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM MZVEZ SR

+421 2 5978 5959, +421 906 07 5959

Poskytujeme informácie nevyhnutné k presadzovaniu Vašich podnikateľských ambícií v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí.

E-mail: bizinfo@mzv.sk

 

Back

Webinár „CETA & vládne obstarávanie: príležitosti pre firmy z EÚ a Kanady“

Webinár „CETA & vládne obstarávanie: príležitosti pre firmy z EÚ a Kanady“

29.6.2020 | Ekonomické správy | Kanada

Veľvyslanectvo SR v Ottawe informuje o možnosti participácie na webinári „CETA & vládne obstarávanie: príležitosti pre firmy z EÚ a Kanady“ („CETA & Government Procurement: Opportunities for EU and Canadian companies“), ktorý sa uskutoční dňa:

16. júla 2020    o    16:00-17:15 SEČ

Webinár slúži na získanie jasnej predstavy o tom, ako sa zúčastniť na vládnom obstarávaní v Kanade a EÚ prostredníctvom dohody CETA. 

Hlavné témy:
- Metódy a tipy;
- Úspešné príbehy;
- Kľúčové trendové príležitosti  

V prípade otázok môžete kontaktovať ekonomického diplomata Veľvyslanectva SR v Ottawe: marian.adam@mzv.sk


​​

Nástroje EÚ na podporu ekonomickej spolupráce

Banner podujatia

Dostupné informácie o možnostiach ekonomickej spolupráce, podnikania, grantoch a financovaní v rámci EÚ a o nástrojoch na operačnú podporu podnikateľského ekosystému EÚ.

 

 
 

Týždenný prehľad aktualít pre podporu podnikania v zahraničí

Banner prilezitosti

Pravidelné zasielanie podujatí, aktualít podľa krajín z oblasti priemyslu, energetiky, tendrov. V prípade záujmu o zasielanie týždenných prehľadov kontaktujte Podnikateľské centrum bizinfo@mzv.sk

 

 

 

Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Banner podujatia

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

 

 
 

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií

Banner prilezitosti

Rada vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky pre oblasť štátnej podpory medzinárodnej obchodno-ekonomickej spolupráce a prezentácie Slovenskej republiky

 

 

 

Trendy a aktuality z hospodárskeho sveta 

Banner podujatia

Mesačník sa zameriava na aktuálne informácie z oblasti globálnych ekonomík, energetiky, nových technológií, venuje sa niektorým hospodárskym aspektom v krajinách V4 a selektovaným ekonomickým otázkam v SR. Je výsledkom monitorovania výstupov globálnych think-tankov, analytických centier EÚ a celého radu relevantných webových stránok, štúdií a aktuálnych informácií.

 

 

naši partneri

Slovenska obchodna a priemyselna komora SBA Eximbanka