Banner podnikajme big

PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM MZVaEZ SR

ico_phone_orange +421 2 5978 5959, +421 906 07 5959

Poskytujeme informácie nevyhnutné k presadzovaniu Vašich podnikateľských ambícií v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí.

E-mail: bizinfo@mzv.sk
Back

Dopyt na dodávku zdravotníckeho materiálu do Číny

Dopyt na dodávku zdravotníckeho materiálu do Číny

27.1.2020 | Ekonomické správy | Dopyty a ponuky | Čína

V súvislosti s neustálym nárastom počtu infikovaných osôb koronavírusom 2019-nCoV informoval námestník ministra priemyslu a informačných technológií Čínskej ľudovej republiky pán Wang Jiangping o nedostatku núdzových zásob zdravotníckeho materiálu potrebného na zastavenie šírenia ochorenia. 
Dovoľujeme si preto informovať o záujme Čínskej ľudovej republiky a Hongkongu o nákup zdravotníckeho materiálu ako sú ochranné rúška, jednorazové rukavice, jednorazové plášte a iné ochranné zdravotnícke prostriedky. Veľvyslanectvo SR v Pekingu uvíta ponuky uvedených produktov od slovenských výrobcov a firiem, ktoré by mohol poskytnúť inštitúciám v ČĽR a v Hongkongu. Prehľad ponúkaných výrobkov môžu spoločnosti zasielať prostredníctvom MZVEZ SR na Veľvyslanectvo SR v Pekingu alebo priamo e-mailom na adresy: emb.beijing@mzv.sk a martina.mihalova@mzv.sk 


Nástroje EÚ na podporu ekonomickej spolupráce

Banner podujatia

Dostupné informácie o možnostiach ekonomickej spolupráce, podnikania, grantoch a financovaní v rámci EÚ a o nástrojoch na operačnú podporu podnikateľského ekosystému EÚ.

 

 
 

Týždenný prehľad aktualít pre podporu podnikania v zahraničí

Banner prilezitosti

Pravidelné zasielanie podujatí, aktualít podľa krajín z oblasti priemyslu, energetiky, tendrov. V prípade záujmu o zasielanie týždenných prehľadov kontaktujte Podnikateľské centrum bizinfo@mzv.sk

 

 

 

Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Banner podujatia

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

 

 
 

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií

Banner prilezitosti

Rada vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky pre oblasť štátnej podpory medzinárodnej obchodno-ekonomickej spolupráce a prezentácie Slovenskej republiky

 

 

 

Trendy a aktuality z hospodárskeho sveta 

Banner podujatia

Mesačník sa zameriava na aktuálne informácie z oblasti globálnych ekonomík, energetiky, nových technológií, venuje sa niektorým hospodárskym aspektom v krajinách V4 a selektovaným ekonomickým otázkam v SR. Je výsledkom monitorovania výstupov globálnych think-tankov, analytických centier EÚ a celého radu relevantných webových stránok, štúdií a aktuálnych informácií.

 

 
EKONOMICKÉ SPRÁVY
Viac

naši partneri

Slovenska obchodna a priemyselna komora SBA Eximbanka