Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR k predsedníctvu Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine

Aktualizované 30.01.2023 -
Vypublikované  01.07.2022

Slovenská republika dnes preberá predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine. Ide v poradí o šieste predsedníctvo, ktoré sa uskutoční v bezprecedentnom kontexte neodôvodnenej a nevyprovokovanej agresie Ruska voči Ukrajine. Predstavuje zásadný moment pre európsky kontinent a náš región.

Logo V4.
Logo V4.

 

Tento vývoj vyvoláva vážne otázky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany našich krajín a občanov. Mnohé z nich si vyžadujú globálne a európske odpovede, ale mnohé sa dajú riešiť aj priamo v našom regióne. 

Naša spolupráca musí byť viac ako kedykoľvek predtým založená na princípoch dodržiavania ľudských práv, slobody, demokracie, právneho štátu, dobrých susedských vzťahov a záväzku k európskej integrácii a transatlantickej spolupráci. 

Je nevyhnutné, aby sme sa zamysleli nad úlohou vyšehradskej spolupráce v tomto meniacom sa prostredí. Práve preto slovenské predsedníctvo poskytne platformu pre otvorený dialóg v tejto oblasti a bude iniciovať internú reflexiu o budúcnosti a prioritách vyšehradskej spolupráce.  

Cieľom slovenského predsedníctva je hľadanie praktických výsledkov s pridanou hodnotou pre všetkých občanov V4 a spoluprácu v EÚ tak, aby prispievala k spoločným riešeniam. 

Medzi krajinami Vyšehradskej spolupráce sa podarilo vybudovať silné ekonomické a infraštruktúrne prepojenia. Cezhraničná spolupráca sa v mnohých oblastiach prehlbuje a zintenzívňuje, sme vzájomne prepojení sieťou medziľudských kontaktov. Naším cieľom je tieto väzby rozšíriť a ešte viac posilniť. 

Slovenské predsedníctvo bude naďalej poskytovať podporu Ukrajine, ktorá čelí vojenskej agresii. Urobíme všetko pre to, by sme pomohli Ukrajine obnoviť jej suverenitu v medzinárodne uznaných hraniciach. 

Slovenské predsedníctvo bude podporovať činnosť Medzinárodného vyšehradského fondu. Zvýšenie rozpočtu na 10 miliónov eur od roku 2022 poskytuje zdroje na posilnenie regionálnej spolupráce, najmä v oblasti mobility mládeže. Synergie dosiahnuté v rámci takejto spolupráce prinesú väčšie zviditeľnenie aktivít V4 medzi občanmi.

Plný program slovenského predsedníctva nájdete na webovej stránke ministerstva.

Aktualizované 30.01.2023 -
Vypublikované  01.07.2022