Vystúpenie víťazov medzinárodnej súťaže Rajecká hudobná jar

Vypublikované  06.06.2023

V rámci pravidelných poludňajších koncertov sa 6. júna 2023 na Slovenskom inštitúte vo Viedni predstavili víťazi 14. ročníka Medzinárodnej interpretačnej súťaže „Hudobná jar v Rajci 2023“.

Slovenský inštitút vo Viedni už dlhodobo podporuje mladých umelcov v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Rajci a laureáti súťaže majú každý rok možnosť predstaviť sa rakúskemu publiku. Ide o jedinečný projekt, umožňujúci víťazom zahrať vo vlastnej interpretácii diela významných súčasných slovenských skladateľov, ktoré zložili práve pre tento účel. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Počas trinástich rokov bolo zložených už vyše 170 nových kompozícií od 52 skladateľov. Projekt bol podporený z Fondu na podporu umenia. Súčasťou turné bolo tohto roku aj vystúpenie v Bratislave vo Dvorane VŠMU 5. júna 2023. Na viedenskom koncerte zazneli diela, ktoré skomponovali Lumír Štepánek, Jana Kmiťová, Jozef Podprocký, Anton Popovič, Peter Machajdík, Martina Kachlová, Viliam Gräffinger a Ján Grossmann. Niektorí zo skladateľov sa na koncerte aj priamo zúčastnili. Riaditeľ Slovenského inštitútu vo Viedni Igor Skoček na úvod privítal primátora mesta Rajec Mgr. Petra Hanusa a vo svojom príhovore vyzdvihol najmä prácu riaditeľa Základnej umeleckej školy v Rajci Dr. Mariána Remeniusa. Počas lunchkoncertu vystúpili účinkujúci na klavíri, husliach, akordeóne, violončele a trubke. Na záver koncertu sa za všetkých skladateľov poďakovala organizátorom, deťom a rodičom Jana Kmiťová, autorka až štyroch interpretovaných skladieb.

Vypublikované  06.06.2023