Maroko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Aktualizované 28.11.2022 -
28.11.2022
Aktualizovaný dátum.
04.10.2022
Aktualizovaný dátum.
05.09.2022
Aktualizovaný dátum.
21.08.2022
Aktualizovaný dátum.
09.07.2022
Aktualizované: 09/07/2022 (bez zmeny od 12/06/2022)
Vypublikované  18.06.2021
Maroko, ilustračná fotografia, Shutterstock
Maroko, ilustračná fotografia, Shutterstock

Najnovšie zmeny

Cestujúci nad 12 rokov, ktorí chcú vstúpiť do Maroka letecky, musia od 1. októbra 2022 predložiť zdravotný formulár.

Ďalšie informácie nájdete na stránke národného leteckého dopravcu.

Podmienky cestovania a zotrvania v krajine odporúčame overiť si aj u vašej leteckej spoločnosti a ubytovacieho zariadenia alebo priamo u marockých autorít.

 

S ohľadom na dynamický vývoj situácie v krajine a naďalej platný mimoriadny (núdzový) stav sa pravidlá môžu rýchlo zmeniť, a preto je potrebné si ich pred odchodom overiť. 

Na účely poskytovania podrobných podmienok vstupu a pobytu v konkrétnych častiach územia je príslušný zastupiteľský úrad Marockého kráľovstva vo Viedni.

 

Podmienky odchodu

Pred každou cestou z Maroka je potrebné, aby si cestujúci vopred overili u svojej leteckej spoločnosti či platia konkrétne opatrenia.

V prípade zrušenia, zmeny alebo odloženia letu, ktoré môže nastať náhle, zo dňa na deň, kontaktujte priamo svoju leteckú spoločnosť alebo cestovnú kanceláriu.

Pre uviaznutých občanov SR v Maroku je možné individuálne komunikovať o svojej situácii s veľvyslanectvom SR v Madride: emb.madrid@mzv.sk.

 

Oficiálne (národné) webové stránky o COVID-19 v krajine

Oficiálny portál o COVID-19 v Maroku
COVID-19 - bezpečná cesta do Maroka  (Marocký národný úrad pre cestovný ruch)

 

Opatrenia a cestovanie v rámci krajiny

Odporúčame sledovať aj miestne médiá, príp. vládny Twiter alebo Facebook a mať na zreteli, že stále platný núdzový stav v Maroku umožňuje rýchle a náhle zásahy proti ohniskám nákazy a pod. 

Na cestujúcich aj z tohto dôvodu apelujeme, zaujímať sa o svoje poistenie do zahraničia príp. finančné možnosti, ak by bolo potrebné zotrvať v krajine v prípade náhlych zmien v karanténnych opatreniach dlhšie, ako bol predpoklad, a tiež v prípade pozitívneho testu, náhlej hospitalizácie a podobne.

Marocká vláda zároveň dôrazne upozorňuje na dodržiavanie všetkých hygienických opatrení.

Ak cudzinec v Maroku nie je držiteľom pobytovej karty, maximálna doba pobytu je 90 dní. V prípade jej prekročenia je potrebné obrátiť sa na cudzineckú políciu podľa miesta pobytu v Maroku a riadiť sa jej pokynmi. V opačnom prípade vám pri odlete môže byť odopretý odchod z krajiny, kým si neuhradíte záväzky. V tejto situácii je potrebné komunikovať s cudzineckou políciou v Maroku a príslušným súdom a uhradiť pokutu za prekročenie lehoty.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Aktualizované 28.11.2022 -
28.11.2022
Aktualizovaný dátum.
04.10.2022
Aktualizovaný dátum.
05.09.2022
Aktualizovaný dátum.
21.08.2022
Aktualizovaný dátum.
09.07.2022
Aktualizované: 09/07/2022 (bez zmeny od 12/06/2022)
Vypublikované  18.06.2021